Vaktsiinide tellimuskeskkond oli infosüsteem, mille abil said tervishoiuteenuse osutajad (TTO) tellida COVID-19 vaktsiine. Keskkonnast oli võimalik jälgida, kui palju ja millist vaktsiini oli TTO tellinud, ning jälgida ka vaktsiini saabumise kuupäeva. Keskkond võimaldas seirata kogu vaktsiinide ja sellega seotud tarvikute lao seisu ning vastavalt vajadusele teostada ka aruandlust.

Selleks, et protsess vaktsineerijate jaoks veelgi lihtsamaks teha, arendati 2021. aasta kevadel tellimuskeskkonna juurde ka Tervisekassa vaktsiinitarne keskkond, mis võimaldas vaktsineerijatele otse vaktsiine pakkuda. Selliselt loodi ka kõigile osapooltele selge ülevaade ehk aruandlus.

Tänaseks on vaktsiini tarnete ja tellimistega seotud ülesanded Tervisekassa vastutusalas.

 

skeem

Partnerid

  • Tervisekassa
  • Terviseamet
  • Sotsiaalministeerium
  • Ravimiamet
  • Ravimite Ehtsuse Kontrolli Sihtasutus
  • Riigi Tugiteenuste Keskus
  • Ravimiamet

Rahastus

COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine.

Projekti toetati REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) rahadest.  

EL-logo