Kui soetuse maksumus on lihthanke piirmäärast (30 000 eurot käibemaksuta) väiksem, võime konkurentsi suurendamiseks avaldada menetlusinfo ka oma veebilehel.
Siit leiab vajaliku info väikeostumenetlustes osalemiseks, kui hetkel on mõni menetlus käimas. Pakkumuskutse menetluses osalemiseks on avaldatud ka meie dokumendihaldussüsteemis.

Edukaks osalemiseks tuleb kindlasti järgida pakkumuskutse tingimusi ja esitada pakkumus tähtaegselt!

Küsimused seoses hangete läbiviimisega on oodatud aadressile [email protected].