Analüüsi eesmärk on selgitada välja parim võimalik lahendus efektiivse ja targa uue põlvkonna meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogu (edaspidi MSA), sh turujärelevalve lahenduse loomiseks.

Analüüs

Analüüsis kirjeldatakse praeguse MSA kitsaskohad (pakkudes neile ka lahendused), kirjeldatakse kuidas MSA kaasajastada ning viia arendus kooskõlla TEHIKu viimase IT-profiiliga. Analüüsiprojekt tagab, et loodav uus infosüsteem:

  • suurendab Terviseameti efektiivsust seadmete turujärelevalve valdkonnas;
  • vähendab ressursikulu;
  • tagab asutuse ülesannete täitmise vähemalt EL minimaalsel nõutaval tasemel, kuna tegemist on EL ühisturuga, kus peavad kehtima samad reeglid.

-

Terviseameti teenuste tiim

Eesmärk

  • Sisaldab MSA põhitegevuste äriprotsesse, (järelevalve) menetluste tegevusahelat ja vastavat andmestikku.
  • Peab pakkuma lahendusi ning välja töötama tingimused, mis on uue infosüsteemi loomise aluseks.
  • Analüüsi üheks osaks on ka MSA prototüübi loomine.

 

EL-logo

Tulemus

Analüüsi tulemus aitaks Eesti meditsiiniseadmete pädeval asutusel täita EL määruste 2017/745 (MDR) ja 2017/746 (IVDR) ning meditsiiniseadme seadusest tulenevaid ülesandeid võimalikult efektiivselt ning muuta MSA kasutamine vähem halduskoormavaks teistele osapooltele.

Analüüsiprojekti kokkuvõte Trinidad Wisemani kodulehel →

Ajaraam: 
mai 2022 kuni märts 2023

Summa:
122 045 eurot (km-ta)

Arenduspartner: 
Trinidad Wiseman