Ravimiameti kodulehel e-teenuste alt on nüüdsest kättesaadav ravimite nimede hindamise tööriist INNA, mis aitab hinnata Eestis taotletavate ravimite väljamõeldud nimede sobivust. TEHIKu poolt arendatud veebirakenduse eesmärgiks on vähendada ravimi nimede hindamisele kuluvat aega ja tõsta otsuste ning teenuse kvaliteeti.

Tabletid

INNA on reeglitel põhinev tehisintellekt, mis lihtsustab varasemalt inimese poolt tehtavaid aeganõudvaid toiminguid. INNAt saavad ravimite väljamõeldud nimede sobivuse hindamiseks kasutada nii Ravimiameti spetsialistid kui ka ravimi müügiloa hoidjad ning taotlejad. Tööriist on loodud nii eesti- kui ka ingliskeelsena, et seda oleks võimalik abistava vahendina kasutada ka välisriikide müügiloa taotlejatel ja hoidjatel.

INNA nimi tuleneb sõnapaarist INvented NAmes, mis viitab lahenduse eesmärgile toetada ravimite uute nimede valmist. INNAt tutvustavad slaidid leiab siit.

Kuidas INNA aitab ravimite nimesid määrata?

Ravimite nimede määramine on seni olnud äärmiselt keeruline protsess, nõudes põhjalikku arvestamist reeglite ja soovituste kataloogiga ning nimede omavaheliste sõltuvustega. INNA pakub aga uut lähenemisviisi ja tehnilist tuge.

Tööriista kasutamine on lihtne. Külastades INNA veebirakendust aadressil https://inna.ravimiamet.ee/, saavad kasutajad sisestada soovitud ravimi nime ja lasta selle valideerida. INNA pakub kiiret ja täpset tagasisidet, kuvades koheselt valideerimise tulemused. Lisaks on võimalik tulemusi jagada ja allalaadida.

Lisaks INNA vastusele peab sobiv ravimi nimi olema kooskõlas nime juhendiga.

INNA veebirakenduse välimus ja töö iseloom

Kuidas määratakse ravimitele nimesid ja kes seda mille alusel teeb?

INNA mitte ainult ei aita nimede valikute tegemisel, vaid annab olulise panuse ka Ravimiameti töö efektiivsusesse. Tänu sellele innovaatilisele tööriistale väheneb oluliselt nõustamisvajadus nimede valikul, mis omakorda säästab spetsialistide aega. INNA kasutamine on seotud ka Ravimiregistri liidesega, võimaldades spetsialistidel valideerida ravimite nimede sarnasusi juba olemasolevate ravimitega.

INNA kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalasse, selle omanik on Ravimiamet ning arendamise ja toimimise eest vastutab TEHIK.

INNA prototüübi loomine ja edasine arendamine toimus Euroopa Liidu struktuurifondide toetusel. Lõpliku lahenduse arendusega alustati 2021. aasta sügisel.

Ravimite nimede hindamise tööriista INNA loomisel ja arendamisel on olnud oluline roll mitmel organisatsioonil. TEHIK tänab Ravimiameti esindajaid, arenduspartnerit STACC OÜ-d ja Ravimitootjate Liidu esindajaid.