25. juuni seisuga on üleriigilise digiregistratuuri lahendusega liitunud Elva Haigla, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Ida-Viru Keskhaigla, Lääne- Tallinna Keskhaigla, Narva Haigla, Pärnu Haigla, Põhja Eesti-Regionaalhaigla ja Rakvere Haigla.

Oma peamist eesmärki täidab üleriigiline digiregistratuur siis, kui võimalikult paljud tervishoiuasutused on lahendusega liitunud.  „Teenuse loomisel ning käivitamise järel on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus töötanud tihedas suhtluses kõigi raviasutustega ja planeerinud haiglavõrgu arengukava haiglate esindajate ja nende tarkvaraarendajatega nende liidestumise ajaraame,“ ütles Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse  E-teenuste arendamise osakonna tervisetalituse juht Tõnis Jaagus. „Liidestumine jätkub tempokalt ja sügiseks on planeeritud, et kõik 21 haiglavõrgu arengukava haiglat on üleriigilise digiregistratuuri teenusega liitunud.“

arst

Digiregistratuuri eesmärk on muuta eriarsti vastuvõtuaja leidmine inimese jaoks lihtsamaks. See lahendus annab patsiendile valikuvabaduse leida ja broneerida vabu aegu arsti vastuvõtule ühest kohast, ilma et ta peaks erinevaid raviasutusi läbi helistama või kasutama tervishoiuteenuse osutajate endi vastuvõtuaegade broneerimise keskkondi. 

Üleriigilises digiregistratuuris saab lisaks haigekassa tasutud vastuvõtuaegadele broneerida aegu ka tasulistele teenustele. Lahenduses kehtib reegel, et haigekassa poolt  tasutud nii saatekirjaga kui ka saatekirjata teenustele saab broneerida vaid ühe vastuvõtuaja. „Sellega välistame olukorra, kus patsient broneerib erinevates asutustes aegasid, kuid sobiva leidmisel unustab teised broneeringud tühistada. Tasulistele teenustele võib patsient broneerida ka mitu aega,“ selgitas Tõnis Jaagus.

Teenusega on võimalik liituda kõigil, sh eraraviasutustel, kes soovivad, et inimesed näeksid ja saaksid üleriigilise digiregistratuuri kaudu broneerida aegu eriarsti esmastele vastuvõttudele ka nende raviasutuses.

„Meie soov on, et sellest saaks patsientidele võimalikult mugav broneerimissüsteem ja raviasutustele võimalikult kasulik lahendus oma töö korraldamisel,“ lisas Tõnis Jaagus. Paindlik lahendus võimaldab tulevikus funktsioone lisada, esialgu on loodud baasfunktsionaalsus, andmevahetus digiregistratuuri ja teenusepakkujate vahel ning kasutajaliides. Samas on lahendus loodud piisavalt paindlikuna, et seda tulevikus edasi arendada ning lisada ka kasutajamugavust.

Üleriigiline  digiregistratuur on eriarsti vastuvõtuaegade broneerimise lahendus riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee . Inimene saab ühes vaates broneerida, tühistada ja muuta eriarsti esmaseid vastuvõtuaegu kõikides selle lahendusega liidestunud tervishoiuasutustes.