Äriregistri teenustes toimub 27.-29. augustil 2021 laiaulatuslik katkestus seoses üleminekuga uuele e-äriregistrile, mis koondab mugavalt ühtsesse keskkonda kõik teenused päringute tegemisest avalduste esitamiseni.

Sellega seoses võivad olla mõjutatud Terviseameti, Ravimiameti ja Sotsiaalkindlustusameti IT-lahendused, mis teevad X-tee päringuid äriregistrisse.

ariregister

Ravimiameti teenustest teevad X-tee päringuid äriregistrisse ravimiameti kliendiportaal ja ravimiameti tegevuslubade register. Sotsiaalkindlustusameti teenustest teevad X-tee päringuid äriregistrisse sotsiaalkindlustusameti iseteenindus, sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregister STAR, abivahendite infosüsteem ja abivahendite MISP2 portaal. Terviseametil teevad X-tee päringuid äriregistrisse vee terviseohutuse infosüsteem, terviseameti laborite infosüsteem TALIS, terviseameti infosüsteem MEDRE ja meditsiiniseadmete andmekogu.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus on oma kliente võimalikest katkestustest teavitanud.