Alates mai kuust keskendutakse  Eestis PCR-testimisel riskirühmadele, mistõttu ei ole igapäevase positiivsete testide arvu kuvamise järele senisel kujul enam vajadust. Nakkushaiguste leviku kohta saab terviklikuma pildi Tervisameti nädalapõhisest kokkuvõttest, mis avaldatakse iga nädal teisipäeviti.

Avaandmed opendata.digilugu.ee lehel ning koroonakaart Terviseameti kodulehel hakkavad uuenema üks kord nädalas teisipäeviti alates kl 12.00. Mai kuus on esimene andmete avaldamine 3.mail. Avaandmete struktuur ei muutu, aegread päevade kaupa säilivad.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa kinnitusel saab nakkushaiguste leviku kohta terviklikuma pildi just nädalapõhisest kokkuvõttest ning sarnasele praktikale on üle läinud mitmed riigid, lähinaabritest näiteks Soome. Vaid ühe päeva andmetel ei ole võimalik hinnata üldiseid trende, näiteks võib nii nakatunute kui ka hospitaliseeritute arv suurus osaliselt sõltuda näiteks raporteerimise päevast.

 

Eesti avaandmete portaal