Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on saanud Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) poolt väljastatud rohelise kontori tunnistuse. See saavutus kinnitab TEHIKu pühendumust keskkonnasäästlikkusele ja jätkusuutlikkusele, mis on kooskõlas Sotsiaalministeeriumi 2023. aasta  suure eesmärgiga. TEHIKu rohelise kontori projekt algas 2023. aasta aprillis, kui loodi spetsiaalne rohelise kontori töögrupp. Töögrupp viis ellu mitmeid keskkonnasõbralikke algatusi ja parandusi, mis aitasid kaasa rohelise kontori tunnistuse saamisele.

TEHIKU rohelise kontori töögrupi liige Inga Raud ja projektijuht Kätlin Pirk.

Juba enne ametliku taotlusprotsessi algust oli TEHIKu kontor pühendunud keskkonnasäästlikkusele, mis hõlmas jäätmete liigiti kogumist, päikesepaneelide kasutamist ja rohkem kui 500 toataime hooldamist. Lisaks sellele oli TEHIKu kontorihoone renoveeritud, säilitades olemasoleva struktuuri ja kasutades LED-valgusteid ning nutikaid kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteeme.

Rohelise kontori tunnistuse taotlemise protsessis keskenduti põhjalikule andmeanalüüsile, jäätmetekke vähendamisele ning töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmisele. Rohelise kontori kontseptsioon hõlmab mitte ainult füüsilist töökeskkonda, vaid ka laiemaid aspekte nagu sotsiaalne vastutus, digitaalse jalajälje vähendamine ning keskkonnasõbraliku IT- ja kontoritehnika kasutamine.

Rohelise kontori tunnistus anti EKJA poolt üle 14. detsembril toimunud rohelise kontori aastalõpuseminaril. See on oluline samm TEHIKu jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse suunas, ning näitab organisatsiooni pühendumust oma töötajate ja ühiskonna heaolu edendamisele.

TEHIK jätkab oma rohelist teekonda, hoides fookuses jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse. Ees ootavad roheteemalised projektid ja rohenädal, samuti keskendume digiprügi vähendamisele ja keskkonnasõbralikkuse tagamisele.

Lisaks TEHIKule anti Sotsiaalministeeriumi haldusalas rohelise kontori tunnistus üle ka Terviseametile, Sotsiaalkindlustusametile ja Ravimiametile. Terviseameti Tallinna ja Tartu kontorid nimetati aasta rohekontoriks. Palju õnne!

Rohelise kontori märgis