Rahvusvaheline tarkvarafirma Helmes võitis TEHIKu (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse) 4-aastase tarkvarahanke ja sõlmis 8 miljoni euro suuruse raamlepingu sotsiaalkaitse valdkonna e-teenuste arendamiseks.

„Helmes on TEHIKu uus arenduspartner loomaks Sotsiaalkindlustusametile proaktiivseid teenuseid erinevate toetuste välja maksmisel. Meie inimestel on hea meel aidata viia ellu ühte suurimat Eesti kodanikele suunatud e-riigi projekti“ ütles Helmese juht Jaan Pillesaar.

Samas mahus lepingu sõlmis TEHIK ka Medisoftiga, kes hakkab tegelema pensioniteenuste arendamisega. Kehtima jäävad ka lepingud Nortali, Trinidad Wisemani ja Rocksoftiga, kes tegelevad vastavalt vanemahüvitiste ja infosüsteemide halduse, kasutajakogemuse ja disaini ning finantstarkvaraga.

käed

TEHIKu direktori Katrin Reinholdi sõnul on nii mastaapse e-riigi projekti puhul ainuvõimalik, et järgnevate aastate jooksul annavad sinna oma panuse terve hulk erasektori parimaid arendajaid ja eksperte. „Erinevatele toetustele on mõnes eluetapis õigus igal Eesti kodanikul ja meie eesmärk on jõuda sinna, et nende saamiseks ei peaks mitte keegi eraldi vaeva nägema või ebavajalikku aega kulutama, vaid need protsessid oleksid automaatsed, targad ja kasutajasõbralikud,“ selgitas Reinhold. Ta lisas, et sama põhimõte tuleb tagada ka Sotsiaalkindlustusameti töötajate igapäevatöö lihtsustamiseks erinevate hüvitiste määramisel.

Helmese juhi Jaan Pillesaare sõnul analüüsis Helmes enne hankel osalemise otsust seniste SKA arenduspartnerite tagasisidet koostööst ja SKA poolt kavandatud ajakava. „Meid kõnetas peamiselt SKA ambitsioon mitte lihtsalt tänane töökorraldus internetti viia, vaid eesmärk teenused proaktiivseks muuta. Näiteks ei pea abivajaja tulevikus taotlema toetust, vaid SKA tahab abivajajale ise seadusekohase toetuse kohta pakkumise saata. Tarkvara loomisel rakendatakse parimaid kaasaegseid tehnoloogiaid  ja mikroteenustel põhinevat arhitektuuri, mis tähendab et iga teenus saab olema eraldi toimiv, arendatav ja hallatav. See projekt on väike osa tulevasest Riigireformist.“