Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusel (TEHIK) valmis juuni alguses sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) IT-lahendus, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel senisest kiiremini ja mugavamalt sõjapõgenike üürihüvitiste taotlusi menetleda. Sel kuul on menetletud mõnikümmend üürihüvitise taotlust.

TEHIK töötas välja sõjapõgenike üürihüvitiste lahenduse

„STARi loodud üürihüvitise funktsionaalsus võimaldab kohalikel omavalitsustel kiirelt ja mugavalt sisestada üüripinnal elavate isikute ja nende leibkondade andmed ning arvutada kokku põgenikele eluaseme eest kompenseeritav summa vastavalt esitatud kulutustele. Lahendus säästab niigi ülekoormatud sotsiaaltöötajate aega ning aitab vältida vigasid ja hüvitise mitmekordseid väljamakseid,“ ütles STAR valdkonna juht Karin Rits.

Lisaks muudab loodud lahendus efektiivsemaks üürihüvitiste alase aruandluse. Kohalike omavalitsuste menetlus- ja väljamakseinfo on STARis hõlpsalt kättesaadav ka Sotsiaalkindlustusametile, kellelt KOVid saavad taotleda üürihüvitiste kompenseerimist. 

Sotsiaalkindlusametiga on halduslepingu üüritoetuse maksmiseks sõlminud enam kui pooled omavalitsused, nende hulgas ka Tallinn ja Tartu. Kokku on sel kuul juuni algusest STARi kaudu menetletud mõnikümmend üürihüvitise taotlust.

„Hüvitise maksmisega soovime toetada rahvusvahelise kaitse saajate iseseisvalt elama asumist, võimaldades katta nii maakleritasu, vajadusel tagatisraha, esimese kuu üüri või siis soetada elamiseks hädavajalikku sisustust. Loodetavasti annab üüritoetuse maksmine kindlustunnet ka üürileandjatele oma kinnisvara Ukraina sõjapõgenikele välja üürimisel,“ sõnas Sotsiaalkindlustusameti kriisijuht Kert Valdaru.

Ajutise kaitse saanud Ukraina sõjapõgenikel on võimalik kohalike omavalitsuste kaudu taotleda ühekordset üürihüvitist kuni 1200 eurot. Eluruumi kulude hüvitamise kohta saad lugeda täpsemalt siit: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/elukoht

STAR on sotsiaaltöötajate tõhus abiline, mis aitab säästa aega haldustoimingutelt ning suunata tekkinud aeg inimeste tegelikuks aitamiseks.

Andmevahetusplatvormi X-tee kaudu suhtleb STAR paljude teiste infosüsteemidega hoides kokku nii kodanike kui ka kohalike omavalitsuste töötajate aega.

STAR on justkui ühtne elektrooniline toimik, kuhu on koondatud kogu vajalik info abivajaja kohta – andmed, temaga tehtavad toimingud, talle määratud toetused ja teenused, läbiviidud kohtumised ja nõustamised jne.

Selle abil saab muuhulgas koostada abivajajatele juhtumiplaane, registreerida ohvriabialaseid pöördumisi ja korraldada lapsendamist. Loe STARi kohta lähemalt siit: https://www.tehik.ee/sotsiaalteenuste-ja-toetuste-andmeregister-star 

 

Grete Kivi
kommunikatsioonispetsialist
[email protected]
5693 0206