Peaasi poolt esmakordselt välja antava vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgisega tituleeriti 126 tööandjat, nende seas sai kuldmärgise ka TEHIK! Meie poolt võttis tunnustuse meie õigustalituse juht ja töökeskkonnaspetsialist Merily Rool.

Jurist ja töökeskkonna nõukogu esindaja Merily Rool hoidmas vaimse tervise märgise tunnustust

"Oleme töökeskkonnanõukogu, kommunikatsioonitiimi ja personalitiimiga panustanud ühiselt sellesse, et TEHIKu inimestel oleks töökeskkonnas nii füüsiliselt kui vaimselt hea olla. Eriti suure tähelepanu alla langes see covid-perioodil, mille järgselt oleme juba süsteemsemalt asunud ennetama vaimse tervisega seotud riske," ütles Merily. Tänaseks on jõutud välja selleni, et kraaditakse regulaarselt inimeste heaolu, pakutakse erinevaid võimalusi vaimse tervise turgutamiseks ning vahendatakse pidevalt ka olulisi sõnumeid ja enda hoidmise võimalusi. "Vaimse tervise märgis näitab, et oleme õigel teel ning võtame seda kui signaali jätkata," lisas töökeskkonnaspetsialist.

Mis on vaimse tervise märgis?

Tegemist on tunnustusega, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et inimeste tervis oleks tööl hoitud. Selle organisatsiooni töötajad oskavad väärtustada enda ja teiste vaimset tervist. Uuringute järgi on nad tervemad, rahulolevamad ja produktiivsemad, aidates seeläbi ka organisatsioonil kasvada ja areneda ning tõsta selle konkurentsivõimet. 

Mis selleks tegema pidi?

Märgise saamiseks tuleb organisatsioonil täita põhjalik ankeet, mille kolmes osas on välja toodud võimalused töökeskkonnas vaimse tervise ja vaimsete oskuste teadlikuks hoidmiseks. Kolme segmendi peale jaotub 44 töökeskkonda mõjutavat aspekti, mida on organisatsioonil võimalik täita.

Ankeedi kolm osa jagunevad järgmiselt:

  • vaimse tervise parandamine, raskustega toimetulek vaimse tervise murede korral;

  • vaimse tervise hoidmine ja heaolu säilitamine;

  • vaimse tervise arendamine ning töötajate potentsiaali ja tugevuste rakendamine.

Iga täidetud võimaluse eest saab organisatsioon punkte. Organisatsiooni vastuste ja sellest lähtuvalt saadud punktisumma alusel, juhul kui organisatsioon ületab lävendi, liigub ta ühte kolmest tasemest: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Märgis näitab organisatsioonis vaimse tervisega teadlikult tegelemise taset.

Vaimse tervise märgise kuldtase