Sotsiaalministeeriumi IT maja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas välja 8-miljoni suuruse riigihanke, et leida erasektorist arenduspartner kiireloomuliste peretoetuste seadusemuudatuste elluviimiseks. 

TEHIKu sotsiaalkaitse talituse juhataja Monika Heinranna sõnul on viimastel kuudel vastu võetud poliitilised otsused peretoetuste süsteemi kiireks muutmiseks pannud tugeva surve alla ka tänaste IT-süsteemide arendusvõimekuse ja selleks vajaliku tööjõu. 

„Sotsiaalvaldkonnas toimuvate muudatuste rakendamine IT-süsteemides on kasvav vajadus, kuid samas peame arvestama, et need ühiskondlikult olulised otsused võivad ajas kiiresti muutuda ning see kasvatab ka arendustööde mahtu,“ selgitas Heinrand. „Hetkeseisuga on olemasoleva partneri tööplaan täis, kuid tahame võimalike tulevaste seadusemuudatuste jaoks valmis olla ja ootame kõiki IT-ettevõtteid hankes osalema ning selleks oma panust andma.“

Tegemist on raamlepinguga, mis ei kohusta TEHIKut töid tellima maksimaalse mahu ulatuses. Tegelik arendustööde maht selgub alles lepingu täitmise käigus ja sõltub nii riigieelarvelistest vahenditest kui ka Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti tellimustest IT arendusteks. „Lisaks perehüvitistele saab uue arenduspartneri tööks kogu Eesti sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine, sealhulgas pensionisüsteemi ja töövõimereformiga seonduv järgneva nelja aasta jooksul.“ selgitas Heinrand.

„Iga muudatus IT-süsteemides on maksumaksjale rahaline kulu – see tähendab, et me ei saa kõiki soove kohe koodi kirjutada, vaid peame ka analüüsima, kuidas seda tehniliselt ja rahaliselt kõige mõistlikum teha on ning kas see on ka tuleviku vaates jätkusuutlik,“ lisas Heinrand, et lisaks on TEHIKul peagi plaanis tellida ka põhjalik analüüs perehüvitiste tööde teostamiseks.

Pakkumisi saab esitada kuni 21. novembri keskpäevani. Hankega saab tutvuda riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5061901/general-info