Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on kuulutanud välja hanke, et leida partnerid, kes viiksid läbi kolm erineva valdkonna koolitust kogu Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste töötajatele. Hanke rahastamine toimub välisvahenditest ja selle eeldatav kogumaksumus on 180 000 eurot.

Hanke esimese osa eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused tehisintellekti tööriistade kasutamiseks. „Soovime leida partneri, kes aitaks korraldada ministeeriumi ja valitsemisala töötajatele koolitusi, mis annavad põhjaliku ülevaate tehisintellekti võimalustest ja rakendamisest. Meil lihtsalt puudub süvateadmine, kuidas tehisintellekti rakendada meie töistes ja ärilistes protsessides,“ ütles TEHIKu personalijuht Kati Ritso.

Kati Ritso

„Koolituse eesmärk on aidata töötajatel veelgi paremini mõista ja kasutada tehisintellekti, et tõsta töö kvaliteeti, säästa aega ja toimetada tõhusamalt. AI võimaldab meil olla mitmeid kordi efektiivsemad ja paremad ning seda teemades, mida me isegi ei suuda täna hästi ette kujutada. Meie eesmärk on, et meie inimesed oleksid kursis, millised rakendused milliseid tegevusi kõige paremini toetavad ja kuidas neid oma töös parimal viisil rakendada, et töötada targemini ja säästa aega, lisas Ritso.

 

Teise osa eesmärk on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused ärianalüüsi tegemiseks, et pakkuda klientide vajadustele vastavaid teenuseid. „Koolitusprogrammis osalevad Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Ravimiameti, Terviseameti, TEHIKu ja Tervise Arengu Instituudi töötajad, sealhulgas valdkonna- ja poliitikajuhid, projektijuhid ja ärianalüütikud,“ selgitas TEHIKu õigustiimi juht Merily Rool.

„Koolituse tulemusena võiks töötajad osata teha iseseisvalt ärianalüüsi ja sellest tulenevalt hoida kokku raha ja tõsta teenuste arenduse kvaliteeti. Ärianalüüsi tegemise koolitus õpetab kolleege analüüsima tänase teenuse puuduseid ja homse teenuse võimalusi, kirjalikult väljendada enda soove ja vajadusi.

TEHIKu õigustiimi juht Merily Rool

Samuti tekib oskus analüüsi pinnalt mõelda, kas infotehnoloogia on ikka iga probleemi lahendus ja kas see on üldse rahaliselt otstarbekas. Lisaks on vajalik oskus analüüsi etapis harjuda vaatama laiemat pilti, vaatama Eestis ja mujal maailmas ringi, et me ei hakkaks uuesti nullist arendama midagi, mis juba tegelikult kuskil on ära tehtud.“

Kolmanda osa eesmärk on koostada poliitikajuhtide ja teenusejuhtide arendamise õppekava ning viia läbi koolitusprogrammid, et toetada teenusepõhisele juhtimisele üleminekut. „Teenuspõhisele juhtimisele üleminek on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas üks 2024. aasta prioriteetidest,“ rääkis Sotsiaalministeeriumi arendusosakonna juht Juta Urbalu. „Koolitused on suunatud poliitika- ja teenusejuhtidele, et arendada nende oskusi eesmärkide seadmises, sihtrühmade kaardistamises, teenuse arendamises ja juhtimises ning anda baasteadmised teenuspõhisest juhtimisest.“

Digipöörde koolitused on suunatud Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste töötajatele, et toetada neid teenuspõhisele juhtimisele üleminekul, tehisintellekti kasutamisel ja ärianalüüsi tegemisel. „Need koolitused on oluline samm umbes 700 haldusala töötaja pädevuste arendamisel ja kaasaegsete ning tõhusate teenuste pakkumisel Eesti inimestele,“ lisas Urbalu.

Ootame huvilisi pakkumusi esitama hiljemalt 26.07.2024 kell 12.00 riigihangete registri kaudu.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsikeskus tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas. TEHIK viib ellu avaliku sektori olulisemaid IT-projekte, nõustab teisi riigiasutusi uute arenduste ja halduse osas ning on teerajajaks uutele tehnoloogilistele lahendustele.