TEHIK loob järgnevateks aastateks dünaamilise hankesüsteemi (DHS), mille alusel on võimalik tellida litsentse koos nende juurde kuuluvaga. Täpsemad teenuse tellimise tingimused ja nõuded on võimalik panna paika alles seotud hanke (konkurss olemasoleva DHS alusel) läbiviimisel, mis tagab paindlikkuse litsentside tellimiseks vajaduspõhiselt ning samas võimaldab hankida lühema tähtajaga kui avatud või rahvusvahelises menetluses.

Dünaamiline hankesüsteem

Dünaamilise hankesüsteemi alusel on TEHIKul õigus soetada Oracle, Vertica, Tableau, Microsoft, Atlassian, NGINX, JAMF, Elastic, SPSS, SAP (Sybase) IQ CPU, Jfrog Artifactory Enterprise X, Rocketchat, VMware, Tenable, McAfee, serverite, võrguseadmete, VPN seadmete, kettamassiivide jms komponente ehk tarkvara, litsentse, tootetoe pikendusi ja nendega seotud teenuseid.

TEHIK on seisukohal, et dünaamilise hankesüsteemi eeliseks raamlepingute ees on ettevõtjatele avatus, suurem konkurents ja standardse asja soetamiseks läbiviidava menetluse kiirus. Kuivõrd erinevate litsentside müüjaid on turul mitmeid, siis on konkurentsi loomine asjakohane.

Selgitame võimalikele taotlejatele, et dünaamiline hankesüsteem on elektrooniline hankelepingute sõlmimise menetlus, millega selle kehtivusajal kvalifitseerimise tingimustele vastavad ettevõtjad võivad jooksvalt liituda ning hankija võib liitunud taotlejatega sõlmida seotud hanke läbiviimise järel hankelepinguid. Dünaamilisele hankesüsteemile kohalduvad RHS §-d 32-35, kus on selgitatud kogu dünaamilise hankesüsteemi õiguslik raamistik. Konkreetse dünaamilise hankesüsteemi tingimused on kirjeldatud dünaamilise hankesüsteemi alusdokumendis „Lisateave dünaamiline hankesüsteem“. Rahandusministeeriumi lehelt on leitav ka üldine dünaamilist hankesüsteemi tutvustav juhend.

Täpsema informatsiooni eelpool kirjeldatud dünaamilise hankesüsteemi kohta leiate Riigihangete registrist. Esialgne taotluste esitamise tähtaeg on 19.06.2023 kl 12.00, kuid liituda on võimalik igal ajahetkel.

 

Merily Rool
TEHIKu õigustalituse juhataja