Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) kuulutas välja 12 miljoni euro suuruse raamhanke, et arendada ja hooldada sotsiaalkaitse valdkonna teenuseid järgmise nelja aasta jooksul. Raamhange tagab paindliku ja vajaduspõhise infosüsteemi arendusprotsessi ning võimaldab strateegiliselt planeerida ja optimeerida sotsiaalkaitse valdkonna teenuseid Eesti inimestele.

Heaoluvaldkonna juht Epp Laanepõld

 

„Uue raamhankega soovime leida parimad partnerid, kellega koostöös sotsiaalkaitse infosüsteemi arendada ja hooldada. Meie eesmärk on pakkuda turvalisi, mugavaid ja kasutajasõbralikke IT-lahendusi, mis vastavad Eesti sotsiaalvaldkonna vajadustele,“ sõnas TEHIKu heaolu valdkonna juht Epp Laanepõld.

Raamleping ei tähenda, et kõik selles märgitud tööd ja rahaline maht saab tingimata täidetud, vaid see loob raamistiku tellitavatele töödele ja nende maksumusele. See lähenemine võimaldab hoida arendusprotsessi paindlikuna ja kohanduda projektide arengu ja vajaduste muutustega.

„Raamleping, mille maksumus on 12 miljonit eurot ja kestvus neli aastat, on ettevalmistavaks raamiks, mis võimaldab strateegiliselt planeerida ja optimeerida arendustegevust. See ei tähenda automaatselt lepingu kogumahu täitumist ega maksimaalset eurode kasutust, vaid toetab vajaliku ressursi hankimist vajalike tööde teostamiseks. Hankelepingu alt tellitavad ja tehtavad tööd lepitakse kokku Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga ning seda nelja aasta jooksul vastavalt tekkivatele vajadustele,“ selgitas TEHIKu õigustiimi juht Merily Rool.

Sotsiaalkaitse infosüsteem on keerukas ja mitmekihiline infrastruktuur, mis hõlmab laia valikut sotsiaalteenuseid ja toetusi, mida inimesed igapäevaselt tarbivad. Infosüsteem võimaldab maksta igakuiselt välja toetusi, hüvitisi ja pensione, samuti taotleda puude määramist ja abivahendeid.

„Eesti inimesed saavad sotsiaalkaitse infosüsteemi kaudu vajalikku abi ja toetust. Süsteemi pidev arendamine ja hooldamine on kriitilise tähtsusega, et tagada teenuste järjepidevus ja kvaliteet. Iga seadusemuudatus sotsiaalkaitse valdkonnas võib tuua endaga kaasa täiendavaid arendusi, mistõttu on oluline, et infosüsteem oleks alati ajakohane ja vastaks muutuvatele vajadustele. Sotsiaalkindlustusamet maksab igakuiselt umbes 550 000 inimesele välja 305 081 000 eurot,lisas Sotsiaalkindlustusameti arendusosakonna juht Kristina Pähkel.

Lisainfot on võimalik saada hanke infopäevalt

Kaskaadmeetodil sõlmitav raamleping võimaldab järgmiste aastate jooksul tihedat koostööd kuni kolme eduka pakkujaga. Kaskaadmeetodi puhul ei viida raamlepingu alusel läbi minikonkursse, vaid määratakse algselt pakkumuste esitamise järjekord, mida järgitakse kogu raamlepingu vältel tellimuste tegemisel. 

Parima pakkuja valikul lähtutakse majanduslikust soodsusest, kus hinnatakse 25% ulatuses töötunni hinda, 70% proovitöö kvaliteeti ja 5% sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtlust. TEHIKu ja SKA toetamiseks parima meeskonna leidmiseks on pakkujatel palutud komplekteerida meeskond vajalike kompetentside põhjal ettevõtja enda parima teadmise kohaselt. TEHIK ootab hankes laialdast konkurentsi, kuna lepingu täitmine on märkimisväärse panusega ühiskonda.

TEHIK kutsub kõiki huvilisi hanke infopäevale, mis toimub 11. juunil 2024 kell 13.00. Infopäev toimub nii TEHIKu kontoris aadressil Pärnu mnt 132, Tallinn kui ka veebi kaudu. Infopäeval on võimalik saada hanke kohta põhjalikku teavet ja esitada ka küsimusi.

Sotsiaalkaitse valdkonna teenuste arendus- ja hooldustööde hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris