Tänasest võetakse Eestis kasutusele uued Euroopa Liidu standardile vastavad digitaalsed COVID tõendid ning lisaks immuniseerimise tõendile on Eesti inimestel võimalik luua endale patsiendiportaalis ka läbipõdemise ja negatiivse testi tõend. Võltsimiskindlad tõendid võimaldavad edaspidi Euroopa Liidus turvalisemalt liikuda. Euroopa Liidu digitaalsete COVID tõendite süsteem rakendub täismahus alates juulist.

sert

Alates tänasest on võimalik luua endale patsiendiportaalis kolme uut tõendit enda vaktsineerituse, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõendamiseks.

„Enam kui pool miljonit Eesti elanikku on kas osaliselt või täielikult COVID-19 vastu vaktsineeritud ning see number kasvab igal nädalal mitmekümne tuhande inimese võrra. Lisaks on meie hulgas üle 100 000 COVID-19 haiguse läbipõdenu. Uued COVID tõendid võimaldavad lihtsamini ja turvalisemalt reisida ning Eestis kohapeal suurüritustel osaleda,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„Eesti võtab tänasest kasutusele Euroopa Liidu ülese terviklahenduse ehk kolm erinevat tõendit, mis kinnitavad COVID-19 vastu vaktsineeritust, negatiivse testi tulemust või läbipõdemist. Praeguseks on kõik need kolm tõendit kasutusel veel vaid üksikutes riikides. Riigid liituvad järk-järgult 1. juuliks,“ selgitas TEHIKu direktor Katrin Reinhold.

Varem loodud siseriiklikud vaktsineerimistõendid kehtivad praegu edasi ning jäävad inimesele patsiendiportaali alles. Juunikuu jooksul luuakse neile lisaks ka Euroopa Liidu nõuetele vastav tõend.

„Kuna esimestel päevadel võib huvi tõendite loomise vastu olla suur, siis palume neid luua vajaduspõhiselt. Ennekõike on need mõeldud kasutamiseks piiriületusel,“ lisas Katrin Reinhold.

EL digitaalne COVID tõend ei ole pass ega reisidokument ning tõendi olemasolu ei ole eeltingimuseks piiriületamisel, kuid võib sõltuvalt sihtriigis kehtivatest nõuetest anda näiteks vabastuse eneseisolatsioonist. Reisimisel tuleb alati arvestada sihtriigis kehtivate nõuetega, lisainfo veebilehel: https://reisitargalt.vm.ee/

Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti ettepanekud COVID tõendi siseriiklikuks kasutamiseks. „Digitõendi kasutamine annab ettevõtjatele suurema vabaduse oma tegevuste ja teenuste pakkumiseks suuremale hulgale inimestele ning tagab, et piirangute leevendamisega ei kaasneks uut nakatumislainet,“ ütles minister Andres Sutt. „Kõigi osalejate nakkusohutuse tagamisel võib alates 14. juunist sisetingimustes korraldatavates tegevustes osaleda kuni 3000 ning välitingimustes kuni 9000 inimest ühe kalendripäeva kohta täiendava täituvuse piirmäärata.“

Nakkusohutuse tagamine tähendab, et sündmusel tohivad osaleda ainult need inimesed, kes on COVID-19 läbi põdenud, haiguse vastu täielikult vaktsineeritud, läbipõdenud ja saanud ühe doosi vaktsiini, kel on 72h jooksul tehtud negatiivne PCR-test või kes on sündmusel kohapeal teinud negatiivse antigeeni kiirtesti. Juhul, kui inimesel pole digitõendit või ta ei soovi seda kasutada, peab korraldaja tagama kohapeal võimaluse teha antigeeni kiirtest.   

Sarnaselt praegusele immuniseerimise tõendile on võimalik kõiki kolme tõendit endale ise luua patsiendiportaalis ja alla laadida. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui väljaprindituna. TEHIK on tõendi kontrollimiseks loonud veebilehe https://kontroll.digilugu.ee/.

Eesti valitsuse korraldusega on vaktsineeritud inimestel Eesti riiki sisenemisel või nakatunu lähikontaktseks osutumisel võimalik saada vabastus eneseisolatsiooni kohustusest ühe aasta jooksul alates vaktsiinikuuri läbimisest. COVID-19 haiguse läbipõdenute isolatsioonivabastus kehtib kuus kuud alates tervenemisest.

Tehniline lahendus valmis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Nortali, Industry62 ja Guardtime’i ning siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse koostöös.

Küsimused-vastused EL COVID digitõendite kohta: https://kkk.kriis.ee/