Euroopa Liidu COVID tõendite kontrollirakendusega on tänasest võimalik kontrollida oma tõendi vastavust 13 välisriigis nakkuse leviku tõkestamiseks kehtestatud reeglitele. 

„Reisimine on olnud COVID-19 tingimustes keeruline. Selleks, et võimaldada turvalisemat ja mugavamat reisimist võeti juunis kasutusele EL COVID tõendid. Siiski on igal riigil võimalik kehtestada nakkuse leviku tõkestamiseks erinevaid meetmeid, mistõttu tuleb alati enne reisimist veenduda, kas olemasolev tõend on piisav riiki sisenemiseks või piiriületuse järgsest isolatsioonikohustusest vabastuse saamiseks,“ ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.

kaart

„Tänasest on COVID tõendite kontrollirakendust täiendatud selliselt, et inimene saab lisaks oma riigi tingimustele kontrollida tõendi vastavust ka teistes riikides kehtivatele nakkustõrje reeglitele.“

Riigid liituvad uue andmevahetuslahendusega ja avaldavad kontrollirakenduse jaoks oma riigis kehtivad reeglid järk-järgult. Praeguseks on kontrollirakenduse uuendusega liitunud lisaks Eestile ka Saksamaa, Hispaania, Holland, Iirimaa, Leedu, Luksemburg, Poola, Prantsusmaa, Rumeenia, Albaania, Sloveenia, Ukraina ja Šveits.

Erinevates riikides kehtestatud viiruse tõkestamise reeglite kontrollimiseks tuleb minna aadressile kontroll.digilugu.ee. Vaikimisi kontrollitakse alati esmalt tõendi vastavust Eesti reeglitele. Pärast esmast skaneerimist on võimalik sisestada mõni teine soovitud riik, reisikuupäev ning skaneerida oma tõendi QR kood uuesti. „Seejärel kuvab rakendus automaatselt info, kas loodud tõend on piisav riiki sisenemiseks või isolatsioonivabastuse saamiseks ka näiteks Saksamaal või mõnes muus riigis,“ selgitas sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõunik Aurora Ursula Joala. „Kindlasti tuleb meeles pidada, et lisaks tõendite kontrollimisele võivad riigid kehtestada ka teisi piiranguid või tõendi kehtivuse tingimusi muuta. Seega tuleks alati enne reisimist tutvuda sihtriigis kehtestatud nõuetega lisaks ka veebilehel reisitargalt.vm.ee või reopen.europa.eu.“

Alates juunist on TEHIKu arendatud EL digitaalseid COVID tõendeid loodud üle 700 000. „Meie jaoks on see tähendanud pidevat teenuse edasiarendamist,“ ütles TEHIKu tervisetalituse juht Tõnis Jaagus. Nii muutus Tõnis Jaaguse sõnul näiteks suve lõpus tõendite kontrollimine lihtsamaks ettevõtjatele, sest kasutusele võetud tehniline lahendus võimaldas lisaks tõendi autentsusele kontrollida ka selle täpset ajalist kehtivust. Samuti parandati QR koodi lugemise võimekust ja töökindlust wallet-tüüpi mobiilirakendustes, kus inimesed tõendeid hoiavad.

„Tänase uuenduse käigus parandasime ka kontrollirakenduse loetavust – nüüd näeb tõendi kontrollija esimeses kiires vaates ainult inimese nime, sünniaega ja kehtivust ning alles pärast seda vajadusel tõendi täpsemat andmestikku,“ selgitas Tõnis Jaagus.

Järgmisena valmib tehniline lahendus Eestis vaktsineeritud välismaalastele, kellel puudub Eesti isikukood. EL COVID tõendi siseriiklikku kasutust ja kontrollimist tänased uuendused otseselt ei puuduta, pisut muutub vaid lahenduse visuaal.

Loe lisaks: EL COVID tõendi kontrollimise juhend