Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus avaldab täna COVID-19 avaandmete uue versiooni, mida on täiendatud COVID-19 vaktsiini lisa- ja tõhustusdooside statistikaga.

Lisaks vähemalt üks kord vaktsineeritud ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga inimeste arvule hakatakse avaandmetes avaldama ka nende inimeste arvu, kes on saanud ühe ja enam lisa- või tõhustusdoosi.

kaart

Andmed avaldatakse veebiaadressil https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik ja avaandmed aadressil https://opendata.digilugu.ee

Palume avaandmete kasutajatel uuendada andmete laadimise linke.

Seoses lisa- ja tõhustusdooside lisandumisega vaktsineerimise andmestikku, oli tarvis uuendada ka vaktsineerimise andmestiku aluseks olevat metoodikat. Uuenduste tegemisel võeti arvesse riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitusi nii COVID-19 haiguse läbipõdenute vaktsineerimise kui vaktsiini dooside manustamise intervallide kohta.

Lisa- ja tõhustusdooside esitamise põhimõtted:

  • Statistikas on välja toodud, kui palju inimesi on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud, lõpetatud vaktsineerimiskuuriga ja kui palju inimesi on saanud ühe või enam tõhustusdoose. Lisa- ja tõhustusdoose statistikas omavahel ei eristata.
  • Seejuures on oluline, et andmeid lugedes ei ole korrektne näiteks ühe või kaks tõhustusdoosi saanud inimeste hulki kokku liita.
  • Kõik inimesed, kes on saanud vähemalt ühe lisa- või tõhustusdoosi, loetakse varem täielikult vaktsineerituks.

Lisaks tehakse muudatus COVID-19 läbipõdenute ja vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud inimeste vaktsineerimise staatuse määramise metoodikas. Kui seni vaadati metoodikas  inimese vaktsineerimiskuuri lõpetatuks lugemisel SARS-CoV-2 positiivse testi olemasolu 180 päeva enne vaktsineerimist, siis nüüd see piirang kaotati.

Korrastatud on ka tervise infosüsteemi laekunud vaktsineerimisdokumentide duplikaatide tuvastamise metoodika. Selle tulemusena vähenes vaktsineeritud inimeste arv ca 80 inimese võrra, sest nende inimeste kohta oli tervise infosüsteemi laekunud mitu vaktsineerimise teatist ja need duplikaadid on nüüd statistikast välja võetud.

Vanusegruppide arvutamisel mindi üle metoodikale, kus inimese vanus fikseeritakse aasta alguse ehk 1. jaanuar 2021 seisuga. Varasema metoodika järgi fikseeriti inimese vanus vaktsineerimise hetke seisuga. See muudatus aitab senisest täpsemini hinnata vaktsineerimisega hõlmatust vanusegruppides. Rahvastikuarvu aluseks võetakse statistikaameti andmed 1. jaanuarist 2021. Senini oli rahvastikuarv arvestatud statistikaameti 2020. aasta 1. jaanuari andmete põhjal.