Sel sügisel avab sotsiaalkindlustusamet oma iseteeninduse. E-teenindus on ameti internetipõhine iseteenindusbüroo, kus inimesed saavad hallata sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavaid teenuseid ja toetusi.

Selleks, et saada iseteenindusest enne selle lõpliku valmimist ülevaade, on valminud prototüüp ehk näidis, mis lubab tutvuda peagi valmiva iseteenindusportaaliga. E-teeninduse laiem eesmärk on pakkuda kliendikeskseid ja proaktiivseid teenuseid, mis tähendab, et kui inimesel on õigus toetustele või hüvitistele, siis pakub riik seda talle ise. Sotsiaalkindlustusamet soovib liikuda täielikult taotlusevabade teenuste suunas ja iseteenindus portaal on selleks oluline samm. Sotsiaalkindlustusameti e-teenindus valmib samm-sammult, täieneb pidevalt ning esimesena saavad inimesed kasutada taotlustevaba perehüvitiste teenust.

Iseteeninduse arendus viiakse ellu TEHIK lepinguiste partneritega- kasutajasõbraliku disaini eest hoolitseb Trinidad Wiseman ning tehnilise arenduse teostab Nortal.

 

ska