15. aprillil kuulutas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) välja riigihanke, leidmaks järgmiseks neljaks aastaks partnereid sotsiaalkaitse valdkonna e-teenuste arendamiseks.

Riigihanke eeldatav maksumus on 16 miljonit eurot. Hankega sõlmitakse kaks raamlepingut, mille tulemusena on võimalik järgmise nelja aasta jooksul tellida mõlemalt partnerit kuni 8 miljoni euro ulatuses e-teenuste arendusi. Uued lepingud võimaldavad taotleda tööde teostamiseks välisrahastust.

TEHIKu sotsiaalkaitsetalituse juhi Tuuli Pentjärve sõnul teostatakse selle eest mitmeid Eesti jaoks olulisi sotsiaalvaldkonna e-teenuseid nagu näiteks pensionite, abivahendite ning teiste avalike teenustega seotud arendused. „Raamlepingutega loome eeldused, et saaksime vajadusel töödega koheselt alustada,“ selgitas Pentjärv. Viimase kahe aasta jooksul on sotsiaalkaitsevaldkonna e-teenuseid arendatud  4,9 miljonit euro eest.

 

Sotsiaalkindlustusameti juhi Egon Veermäe sõnul on koostöös TEHIKuga juba täna rakendatud selliseid proaktiivseid automatiseeritud e-teenuseid, mis on unikaalsed kogu maailmas. „Näiteks peretoetuste e-teenuse abil saab vanem peale lapse sünni registreerimist automaatselt teada, millistele riiklikele toetustele tal õigus on,“ selgitas Veermäe ning lisas, et ka edaspidi arendatakse just selliseid teenuseid, mis muudavad inimeste elu lihtsamaks ja aitavad neil aega kokku hoida.

„Lähiaastate suurim väljakutse on meil pensioniteenuse ümber kujundamine. See on riigi jaoks kriitilise tähtsusega ja oluline teenus kõigile meie 340 000 pensionisaajale,“ rääkis Veermäe ning lisas, et amet soovib luua penisoni sündmuspõhise teenuse.

Peretoetuste teenust kasutab igakuiselt 250 000 Eesti peret ning välja makstakse üle 500 miljoni euro aastas. Aastas makstakse pensione välja ligi 340 000 inimesele kahe miljardi euro ulatuses.