Tänasest paraneb puudega laste ja täiskasvanute abi kättesaadavus, sest puude info jõuab kohalike omavalitsuste töötajate infosüsteemi STAR.

  • Uuendus puudutab ligi 120 000 inimest üle Eesti, kes seni pidid omavalitsusele ise oma puudest teada andma ja ei pruukinud kohe vajalikku abi saada.
  • Tänasest on sotsiaaltöötajatel ülevaade kõigist enda piirkonnas elavatest lastest, kellele on puude raskusastet taotletud ja veebruarist ka täisealistest, kellel on puue tuvastatud.

Ratastool

Uus arendus sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse STAR tehti Sotsiaalkindlustusameti, TEHIKu ja arenduspartneri OÜ Iglu poolt tulenevalt eelmisel aastal vastu võetud sotsiaalhoolekande seadusemuudatusest, mille eesmärk on parandada riigi ja kohalike omavalitsuste vahelist andmevahetust.

Sotsiaalkindlustusameti arendustalituse tiimijuhi Aika Kaukveri sõnul paranevad sellega puudega inimeste abi saamise võimalused, sest kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad saavad hakata tuge proaktiivselt pakkuma.  “Varasemalt võis juhtuda, et neil lihtsalt puudus ülevaade elanikest, kes võiksid vajada täiendavat abi, sest nende puude andmed jõudsid kohaliku omavalitsuse vaatevälja üldjuhul alles siis, kui inimene ise teadis või julges abi küsida,” selgitas Kaukver.

„Täna oleme süsteemi oluliselt edasi arendanud,“ selgitas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse STARi valdkonna juht Katre Pukk. „Andmevahetus on kiirem, parem ja turvalisem ning loodetavasti toob kasu nii abisaajatele kui ka -pakkujatele. Näiteks kui inimene taotleb lapsele puuet, siis liigub see info nüüd tema rahvastikuregistri järgsesse kohalikku omavalitsusse ning siis sealse töötaja töölauale läbi turvalise STAR infosüsteemi. Pärast seda saab sotsiaaltöötaja puudega lapse vanemaga ühendust võtta ning välja selgitada, kas pere soovib kohaliku omavalitsuse poolset abi.“

Arenduse testimisel lõid kaasa Tartu linn, Tallinna Nõmme linnaosa ja Kambja vald.

Jaanuaris alustatakse lapsi mõjutavate otsuste andmevahetusega, mis puudutab ligi 9000 last. Veebruarist lisandub STARi ka täiskasvanute puude otsuste info, mis puudutab üle 113 000 täiskasvanu. Uuendustega seoses edastatakse  inimestele personaalsed teated, milles küsitakse nõusolekut sotsiaaltöötaja poolseks abi pakkumiseks.