14 aastat inimesi teeninud patsiendiportaalis digilugu.ee tehti viimane suurem arendus üheksa aastat tagasi, nüüd on taas portaali laialdasem kaasajastamine plaanis.

2021. aastast sai portaali visiooni loomise ja sisulise poole eest vastutavaks pooleks Tervise Arengu Instituut (TAI). Koostöös lahenduse arendusi telliva ja haldava Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega (TEHIK) hakatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatud toetuse abil portaali peagi kaasajastama.

pp

Eelmise aasta novembris hakkas Nortal koostama patsiendiportaali ärivajaduste ja tehniliste nõuete detailanalüüsi, mis saavad muudatustöödele aluseks. Uues kuues kasutajasõbralik portaal peaks plaanide kohaselt valmima 2023. aasta augustiks. Selleks ajaks on TEHIKu eestvedamisel uuendatud nii portaali visuaalne väljanägemine kui ka tehniline platvorm.

„Inimese seisukohast on oluline, et portaal annaks tulevikus personaalse ja tervikliku ülevaate tema füüsilisest ja vaimsest tervisest ning sotsiaalsest olukorrast, lähtudes tema enda sõnastatud tervise eesmärkidest. Samuti võiks tulevikus portaal inimeste ravisoostumust toetada, kuvades arsti poolt kinnitatud viimast raviskeemi, mis on nähtav kõikidele teenuseosutajatele nii tervishoiu- kui sotsiaalsüsteemis,“ kirjeldas visiooni TAI patsiendiportaali projektijuht Signe Asi.

Tema sõnul on oluline, et portaal koondaks kokku tõenduspõhised patsiendiõpetuse materjalid, hindamisinstrumendid ja testid. See võimaldaks teabevahetust ja vajadusel võrgustikukohtumisi tervishoiuspetsialisti ning patsiendi ning tema perekonna vahel.

“Meie eesmärgiks on muuta portaal kasutajasõbralikumaks ja personaalsemaks, kus meeldetuletussüsteemid toimiksid tõrgeteta ja inimesed saaksid portaali kasutades hõlpsasti kätte just temale olulise ja asjakohase info,“ lisas Asi.

Uueneval patsiendiportaalil on oluline roll pakkuda inimestele proaktiivseid, motiveerivaid ja terviseharitust suurendavaid võimalusi. Lisaks esimese etapi uuendustele läheb muutmisele ka portaali nimetus. Peatselt kuulutatakse välja ka nimekonkursi, kus kõik inimesed saavad kaasa mõelda.

Patsiendiportaalis on praegusel hetkel kasutajal võimalik saada ülevaadet oma visiitidest, uuringutest, diagnoosidest, jälgida, kes on tema terviseandmeid vaadanud ja soovi korral need sulgeda. Samuti anda volitusi digiretsepti alusel ravimi väljaostmiseks ja terviseandmete vaatamiseks, määrata kontaktisikuid ja broneerida aegu eriarsti vastuvõtule.