Alates 2. märtsist on Eesti apteekidest võimalik osta ravimeid Horvaatias väljastatud digiretsepti alusel. Soomega on retseptivahetus toiminud alates 2019. aasta jaanuarist. Esimese aastaga on Soomes välja kirjutatud digiretsepti alusel müüdud Eesti apteekidest ca 7000 ravimit.

„Eesti apteekrite jaoks igapäevases töös midagi ei muutu, nende tarkvaras on vajalikud arendused tehtud, piiriüleste digiretseptide alusel toimib ravimite väljamüük sarnaselt Soomega,“ ütles  TEHIK-u e-teenuste arendamise osakonna tervise talituse juht Tõnis Jaagus.

Horvaatia patsient peab andma enne Eesti apteegi külastust oma patsiendiportaalis https://portal.zdravlje.hr nõusoleku piiriüleste andmete vahetamiseks. Isiku tuvastamiseks esitab Horvaatia kodanik Eesti apteekrile oma ID-kaardi või passi. Ravimi väljamüügi järel edastab süsteem sellekohase info automaatselt Horvaatia retseptikeskusse tagasi ning väljastatud retsept märgitakse kasutatuks.

horvaatia

Tõnis Jaaguse sõnul on käimas ettevalmistused ka piiriülese andmevahetusteenuse avamiseks  Soomega vastupidisel suunal, et patsiendid saaksid Eestis välja kirjutatud digiretsepti alusel osta ravimeid välja Soomes. „Teenuste iga etapi käivitamiseks on oluline Euroopa Komisjoni nõusolek ja teiste teenusega liitunud riikide valmisolek. Otsused teeb Euroopa Komisjon, hinnates nii riikide tehnilist valmisolekut kui ka erinevate riikide kontaktasutustes tehtud auditite tulemusi.,“ ütles Tõnis Jaagus. „Eestis on tehniline võimekus loodud ja oleme Euroopa Komisjoni otsuse ootel.“

Eestis on piiriülese retseptivahetuse teenuse arendanud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) koostöös ravimiameti ja Eesti Haigekassaga. Terviseandmete piiriülese vahetamise projekti kaasrahastab Euroopa ühendamise rahastu.