Tervisekassa ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) koostöös luuakse uut terviseportaali, mis vahetab järk-järgult välja praeguse patsiendiportaali Digilugu. Tänaseks on jõutud terviseportaali arendustes etappi, kus on valmimas „Minu töölaud“ vaade, mille kaudu saab terviseportaali sisse loginud inimene ülevaate värskeimast terviseinfost koos tulevaste vastuvõttude, väljaostmata retseptide ning analüüsitulemustega.

Kaanepilt terviseportaali brändinguga

Selleks, et testida ning valideerida loodud disaini kasutajatega, on TEHIK koostanud lühikese küsimustiku, mille abil on inimestel võimalik anda omapoolset tagasisidet. Oma arvamuse avaldamiseks palume inimestel võrrelda kahte vaadet – väheste andmetega vaade ja paljude andmetega vaade.

Kui andmeid on töölaual vähe(m), ei ole inimene hiljuti arsti juures käinud ega ühel või teisel moel kokku puutunud Eesti meditsiinisüsteemiga. Siiski on töölaual nähtav perearsti kontakt, olemasolul eesootavad vastuvõtud, info mootorsõiduki juhiloa tõendi kohta jm.

„Minu töölaud“ väheste andmetega:

Terviseportaali kuvatõmmis, kus on vähe andmeid

Kui aga inimesel on mõni krooniline haigus või puutub meditsiiniasutustega kokku tihedamini teistel põhjustel, kuvab terviseportaal automaatselt rohkem andmeid. See erineb tavavaatest selle poolest, et ajateljel on kuupäeva täpsusega välja toodud kõik viimase poole aasta uuringud, analüüsid ja vastuvõtud.

„Minu töölaud“ paljude andmetega:

Patsiendiportaali kuvatõmmis paljude andmetega

NB! Need on vaid loodava lahenduse prototüübid ehk need ei ole veel terviseportaali kaudu kasutajatele nähtavad. Seega palume tagasiside anda nende kuvatõmmiste põhjal.

Oma arvamust ja mõtteid terviseportaali „Minu töölaud“ vaatele on võimalik anda siin: https://kysimustik.sm.ee/index.php/633962?lang=et

Tagasisidet kogume kuni 26. juulini, pärast mida asume „Minu töölaud“ vaatele sisse viima võimalikke täiendusi ja parandusi. Täname, et panustad aktiivselt terviseportaali arendamisesse!