Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on seadnud 2024. aastal eesmärgiks uuendada oma riigihangete strateegiat, keskendudes kolmele põhilisele arengusuunale: sotsiaalselt vastutustundlikud hanked, innovatsiooni loovad hanked ja kestlikud hanked.

TEHIKu õigustiimi juht Merily Rool

Sotsiaalselt vastutustundlikud hanked: TEHIK on välja töötanud uued hindamiskriteeriumid, mis sisaldavad sotsiaalselt vastutustundlikku aspekti. Need kriteeriumid on juba kasutusel uutes hangetes, et toetada valitsuse seatud sotsiaalvaldkonna eesmärke.

Innovatsiooni loovad hanked: Innovatsiooni edendamine on TEHIKu jaoks kriitilise tähtsusega. Uute lahenduste otsimine ja rakendamine Sotsiaalministeeriumi haldusala vajaduste rahuldamiseks aitab kaasa üldisele tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna innovatsioonile.

Kestlikud hanked: TEHIK töötab välja keskkonnahoidlikke tingimusi, mida rakendatakse mitte ainult IT-seadmete ostul, vaid laiemalt kõikides hankesegmentides. See samm toetab kestliku arengu eesmärke ning edendab keskkonnateadlikkust.

Lisaks strateegilistele uuendustele uuendab TEHIK regulaarselt oma hankeplaani, et see sisaldaks kõige värskemat ja asjakohast infot. Hankeplaaniga saab tutvuda TEHIKu kodulehel, kus on avaldatud hangete ajakava ja üksikasjalikud tingimused.

TEHIK kutsub ettevõtjaid üles liituma dünaamiliste hankesüsteemidega, mis võimaldavad aktiivselt osaleda riigihangetes ja kasutada ära uusi võimalusi koostööks. See on suurepärane võimalus ettevõtetele, kes soovivad panustada avaliku sektori innovatsiooni ja jätkusuutlikkusse.

Rohkem informatsiooni TEHIKu hankeplaani ja registreerumise kohta leiate siit: https://tehik.ee/hanked-ja-vaikeostud

 

Merily Rool
TEHIKu õigustiimi juht
[email protected]