Äsja valminud infoteenus koondab kokku lapsesaamisega seotud olulise info riigi teenustest ja toetustest lapsevanemateks saajatele.

Lapevanema teekond

„Peatsetele lapsevanematele ja ka neile, kes alles lapse saamist planeerivad, on oluline teada, milliseid teenuseid riik ja omavalitsused pakuvad ning mida seejuures tuleks arvestada. Lapse saamisega kaasneb palju võimalusi, aga ka kohustusi ning vajaliku info leidmine on värsketele lapsevanematele olnud siiani keerukas. On palju nüansse, mis võivad perede elu mõjutada – näiteks on omavalitsuseti erinevad tingimused sünnitoetuse saamisel, ka riiklike peretoetuste süsteem ning toetuste summad muutuvad aeg-ajalt,“ ütles sotsiaalministeeriumi innovatsioonivaldkonna asekantsler Nele Labi. „Seetõttu oleme koondanud info riigi teenuste ja toetuste kohta ühtseks teekaardiks, mis hõlmab aega kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Soovime, et vanemad oleksid teadlikud kõigist olulistest riigi poolt pakutavatest teenustest ja toetustest ja et nende kasutamine oleks lihtne ja kõigile kättesaadav õigeaegselt.“

Infolahendus sisaldab ajajoont, kus on välja toodud erinevad sündmused ja nendega seonduvad soovitused, mida tulevane lapsevanem peaks mingil ajahetkel tegema, et mitte talle mõeldud eelistest ilma jääda. Olulisi teemasid on avatud ka eraldi artiklites, mis on varustatud linkidega teenustele ja õigusaktidele. Lapse saamise infoteenus on kolmes keeles – eesti, vene ja inglise.

„Kahtlemata on tegu väga olulise IT projektiga, et esitada e-riigi teenuseid lapsevanematele võimalikult loogiliselt ja kasutajakeskselt. Üksikute teenuste üheks elusündmusteenuseks koondamiseks tehti koostööd asutuste üleselt – igal ühel oma roll. TEHIK arendas välja selle sündmusteenuse infoteenuse ja liidestas RIA komponentidega,“ lisas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktor Margus Arm.

Nii lapse saamise infoteenus kui ka kõik riburada pidi valmivad sündmusteenused on kättesaadavad riigiportaalis eesti.ee. „2022. aasta detsembris said valmis kaks esimest sündmusteenust ning riigiportaali on oodata veel vähemalt kaheksat inimeste elu lihtsamaks muutvat teenust,“ ütles RIA peadirektori asetäitja Joonas Heiter.

Lapse saamise infoteenus on osa riigi arendatavatest sündmuspõhistest teenustest, mille eesmärk on muuta avalikud teenused inimestele võimalikult lihtsaks ja mugavaks.

Infoteenus on valminud koostöös Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega. Sündmuspõhiseid teenuseid rahastatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest.

 

Riina Soobik
Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik
5340 0736
riina.soobik@sm.ee