Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) poolt läbi viidud viie miljoni euro suuruse riigihanke sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri STAR arendamiseks võitsid Iglu, TripleDev ja Trinidad Wiseman, kes loovad järgneva kolme aasta jooksul kohalikes omavalitsustes töötavatele inimestele uusi ja mugavaid e-lahendusi.

TEHIKu sotsiaalkaitse talituse juhi Tuuli Pentjärve sõnul paistsid kõik 15 konkursile laekunud pakkumust silma erakordse põhjalikkusega. „Rõõm on näha, et arendajad suudavad juba sellises faasis ette näha reaalseid kitsaskohti ning probleeme, mis sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatel oma igapäevatöös arvuti taga võivad tekkida ning pakkuda välja uudseid lahendusi, kuidas see töö kiiremaks ja mugavamaks muuta,“ rääkis Pentjärv.

STAR on olnud kohalike omavalitsuste jaoks oluline tööriist juba enam kui kümme aastat ja sellel on ligi 850 kasutajat üle Eesti. Täna on TEHIKul Pentjärve sõnul selge siht liikuda keskkonna kasutajasõbralikumaks muutmise suunas. „Lisaks kasutajate rahulolule on oluline fookus ka infosüsteemi arhitektuuri kaasajastamisel, mis vähendab tulevikus järgnevate arendustööde maksumust,“ lisas Pentjärv.

star

„Kuna kohalike omavalitsuste tööpõld on väga lai, siis tähendab see ka arendajatele erinevaid väljakutseid,“ selgitas Pentjärv. „Kõige olulisem eesmärk on aga ikkagi toetada sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate tööd nii, et nemad saaksid keskenduda kõige olulisemale – ebasoodsas olukorras olevate inimeste toetamisele.“

STAR-i vastutav töötleja on Sotsiaalkindlustusamet. „2021. aasta olulisemad arendustööd puudutavad abivajavate laste ning perede hindamissüsteemi ning tuge riikliku perelepitusteenuse osutamiseks,“ selgitas Sotsiaalkindlustusameti arendustalituse juhataja Kristina Pähkel. „Järgnevatel aastatel on plaanis muuta STAR mugavamaks töökeskkonnaks ka sotsiaalteenuseid osutavate asutuste jaoks, võtta kasutusele kodanike ja kohalike omavalitsuste otsesuhtlust võimaldav iseteenindus ning suurendada STAR-i suutlikkust pakkuda kvaliteetseid ja õigeaegseid andmeid proaktiivsete teenuste osutamiseks.“

„Ootame huviga võimalust kaasajastada STAR-i tehnoloogilist poolt ja suurendada tarkvara kasutajasõbralikkust,“ ütles TripleDev partner ja tarkvaraarhitekt Enriko Käsper. „Oleme mikroteenustel põhinevat süsteemiarhitektuuri koostöös TEHIKuga juba edukalt juurutanud tööelu valdkonnas, nüüd on võimalik neid kogemusi taaskasutada ka sotsiaalvaldkonnas,“ lisas Käsper.

Iglu tegevjuhi Kristjan Aiaste sõnul loob tööde jagamine mitme partneri vahel tervisliku konkurentsi ja tagab tellijale lõppkokkuvõttes parima tulemuse. „Kindlasti rakendame oma varasemat kogemust nii riigi- kui ka erasektori projektidest Eesti inimestele väga olulise valdkonna süsteemide arengusse,“ lisas Aiaste.