Tänasest, 31. augustist saavad eestlased lisaks Soomele osta digiretseptiga ravimeid ka Horvaatias.

Piiriülese retseptiandmete vahetuse eest vastutava TEHIKu tervisetalituse juhi Tõnis Jaaguse sõnul on Horvaatia järjekorras teine riik Euroopas, kes on sellise võimekuse loonud. „See saab teoks, sest Horvaatia on täna enda siseriiklikud digilahendused viinud vastavasse valmisolekusse, et tagada ka teenuse piiriülene toimivus,“ selgitas Jaagus.

Tänaseks on soovi retseptiandmete piiriüleseks jagamiseks avaldanud kokku 23 riiki ja tulevikus peaks olema võimalik piiriüleselt ravimeid osta kogu Euroopa Liidus. Jaaguse sõnul sõltub riikide liitumine sellest, milline on nende digitaalsete terviseandmete kättesaadavus. „Praegu saavad Eestist oma retseptiravimeid osta Soome, Portugali ja Horvaatia kodanikud ning eestlastele avaneb järgmisena võimalus digiretseptiga ravimeid osta Portugalis,“ lisas Jaagus.

horvaatia

Arstid ja õed, kes retsepte välja kirjutavad, ei pea teenusega liitumiseks eraldi midagi tegema. Samuti on Eesti patsiendil andmed piiriüleseks andmevahetuseks vaikimisi avatud. „Kui inimene soovib, on patsiendiportaalis digilugu.ee võimalik andmete piiriülene edastamine ka sulgeda,“ kinnitas Jaagus.

Järgmine etapp üleeuroopalise terviseandmete vahetamise protsessis on patsientide terviseandmete kokkuvõtte edastamine. See tähendab, et tulevikus on näiteks välisriigis arstiabi vajaval inimesel olemas digitaalne terviseandmete kokkuvõte, mida sealne arst oma riigi keeles kiiremate ja kvaliteetsemate raviotsuste tegemiseks kasutada saab. Nii saab välisriigi arst näiteks erakorralises olukorras kohe infot patsiendi kaasuvate haiguste, allergiate või muude oluliste tervisenäitajate kohta.

Mõlema teenuse eest Eestis vastutab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) koostöös Eesti Haigekassa ja Ravimiametiga.