Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) avas Eesti tervishoiutöötajatele uue keskkonna, kust saab vaadata välisriigist pärit patsiendi terviseandmeid, et kriitilises olukorras kiireid raviotsuseid teha. Esimeseks liitunud riigiks on Portugal ja lähiaastatel laieneb terviseandmete jagamine arstidele üle Euroopa.

TEHIKu direktori Margus Armi sõnul töötab uus tehniline lahendus mõlemas suunas – kui Eesti arst näeb siin Portugali patsiendi terviseandmeid, siis ka Portugalis saab sealne arst ligipääsu näiteks reisil õnnetusse sattunud eestlase terviseandmete kokkuvõttele.

Patsiendi terviseandmed

Lisaks Portugalile saavad eestlaste terviseinfot näha ka Luksemburgi ja Prantsusmaa arstid. „Kõik andmed kuvatakse arstile juba kohalikku keelde tõlgituna ja seal on inimese kohta ainult kõige kriitilisem ning värskem terviseinfo, mitte kogu raviajalugu,“ rääkis Arm. „See võimaldab tulevikus arstidel üle kogu Euroopa õnnetustesse sattunud välismaalasi paremini ja kiiremini aidata, sest näiteks erinevad ravimiallergiad ja viimased operatsioonid on arstile kohe näha.“

Eesmärgiks on teenus käivitada kõigis Euroopa Liidu riikides 2025. aastaks. Teised Euroopa riigid liituvad keskkonnaga lähiaastatel vastavalt oma tehnilisele võimekusele.

Armi sõnul on arstide jaoks oluline teada, et uus lahendus on täiendav, kuid mitte täielik infoallikas patsiendi ravimiseks. „Ravi määramisel ei tohiks lähtuda vaid portaalis leiduvast infost – see on siiski vaid kokkuvõte. Samuti peab selleks, et välisriigi patsiendi terviseandmeid vaadata, temalt küsima suulist nõusolekut, välja arvatud hädaolukorras, mil inimene seda anda ei saa,“ selgitas Arm.

Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte teenusega võimaldatakse olulisemate terviseandmete liikumist Euroopa riikide vahel üle Euroopa Komisjoni poolt hallatava turvalise andmevahetusplatvormi. Samal andmevahetusplatvormil toimib alates 2019. aastast ka digiretseptide piiriülene andmevahetus, mis töötab edukalt näiteks Eesti ja Soome vahel. Andmevahetusplatvormiga liidestumisel läbivad kõik riigid Euroopa Komisjoni auditi, mis omakorda tagab lahenduse turvalisuse ja vastavuse GDPRile. 

TEHIKu poolt loodud portaalile on juurdepääs ainult registreeritud tervishoiutöötajatel. Seal on patsiendi olulisemad ja värskemad terviseandmed struktureeritud ja tõlgitud nii eesti- kui ka inimese emakeelde. Vaata teenust tutvustavat videot YouTube’ist.

 

Grete Kivi
TEHIKu kommunikatsioonispetsialist
+372 5693 0206
[email protected]