TEHIK on liitumiseks avanud dünaamilise hankesüsteemi IT-teenuste soetamiseks koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sihtasutusega Kutsekoda ja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskusega.

Dünaamilise hankesüsteemi loomise eesmärk on hankijatele tagada arendus-, hooldus-, testimis-, analüüsi- jm seotud tööde teostamine.

Dünaamilise hankesüsteemi infotund

Dünaamilise hankesüsteemi eeliseks on ettevõtjatele avatus ja suurem konkurents võrreldes raamlepinguga, mis tähendab, et iga kvalifitseeruv ettevõtja saab igal ajahetkel süsteemiga liituda ja teistega konkureerida. Teisalt on tegemist paindliku hankesüsteemiga lihtsustatud menetlusreeglite tõttu, mis võimaldab hankijatel läbi viia ka kiireloomulisi hankeid. Tänapäevases pidevas IT-arengus ja muudatuste tuules on sellised paindlikud lahendused tervitatavad nii hankijatele kui ka pakkujatele.

Dünaamiline hankesüsteem on elektrooniline hankelepingute sõlmimise menetlus, millega selle kehtivusajal kvalifitseerimise tingimustele vastavad ettevõtjad võivad jooksvalt liituda ning hankija võib liitunud taotlejatega sõlmida seotud hanke läbiviimise järel hankelepinguid. Dünaamilisele hankesüsteemile kohalduvad RHS §-d 32-35, kus on selgitatud kogu dünaamilise hankesüsteemi õiguslik raamistik. Konkreetse dünaamilise hankesüsteemi tingimused on kirjeldatud dünaamilise hankesüsteemi alusdokumendis „Lisateave dünaamiline hankesüsteem“. Rahandusministeeriumi lehelt on leitav ka üldine dünaamilist hankesüsteemi tutvustav juhend.

Täpsema informatsiooni eelpool kirjeldatud dünaamilise hankesüsteemi kohta leiab Riigihangete registrist. Esialgne taotluste esitamise tähtaeg on 06.09.2022 12.00, kuid liituda on võimalik igal ajahetkel. Ühtlasi kutsume teid kõiki osalema infopäeval, mis toimub 31.08.2022 kl 15.00–16.00. Osaleda on võimalik nii TEHIKus kohapeal kui ka videokonverentsi kaudu. Palun anna oma osalemise soovist teada [email protected] või Riigihangete registri teabevahetuse kaudu.

 

Merily Rool
TEHIKu jurist