Dünaamilise hankesüsteemi esimeses etapis kontrollib TEHIK kõikide taotlejate kvalifitseerimistingimustele vastavust ja kõrvaldamise aluseid, misjärel teeb otsuse. Kui esmane taotlejate vastuvõtmine dünaamilisse hankesüsteemi on toimunud, siis on ühishankijatel võimalik liikuda teise etappi ehk viia läbi seotud hange. Taotlusi saab esitada igal ajal, kuid enne esialgsete taotluste osas otsuse tegemist ei ole hankijal võimalik asuda läbi viima seotud hankeid.

TEHIKu jurist Merily Rool

Riigihankeid viiakse dünaamilise hankesüsteemi raames läbi seotud hangetena. Osaleda saavad kõik seotud hanke avaldamise ajahetkeks dünaamilise hankesüsteemiga liitunud taotlejad, kelle hankepassi on hankija kontrollinud. Seotud hanked sarnanevad tehniliselt minikonkurssidele, mis viiakse läbi riigihangete registris. Dünaamilise hankesüsteemi pikkusele ei ole seatud piiri, ühtlasi on võimalik seda igal ajahetkel pikendada. Küll aga lõpeb dünaamilise hankesüsteemi iga kategooria eeldatava mahu täitumisel sarnaselt raamlepingule.

Hankijatele on dünaamilise hankesüsteemi puhul lisaks suurendatud konkurentsile ja avatusele oluline ka asjaolu, et selle kõige taustal on võimalik hankeid läbi viia tavapärasest lühemate menetlustähtaegadega. Ühtlasi ei rakendu seotud hanke alusel hankelepingu sõlmimisel ooteaeg.

Euroopa Komisjoni poolt üle 10 aasta tagasi läbiviidud uuringu kohaselt on dünaamiline hankesüsteem küll hankijale kallim, kuid kindlasti soodne võimalus hangetes osalemiseks ettevõtetele. Hankijal kulub kindlasti taotluse läbivaatamiseks rohkem ressurssi kui tavapärase hanke puhul ning hiljem seotud hangete läbiviimisel on oodata suuremat osalust, kuid see suurenenud ressursikulu on kindlasti väärt. Laiendatud pakkujate ring ning suurem konkurents tasuvad end ootuste kohaselt ära konkurentsi olukorras soodsama hinna saavutamisel.

Just halduskoormuse vähendamiseks on mõistlik dünaamilist hankesüsteemi teha teiste hankijatega koostöös, mistõttu tegigi TEHIK teistele IT-majadele vastava ettepaneku. Põhihankija kohustuseks jääb dünaamilise hankesüsteemi haldamine, taotluste läbivaatamine ning mahu täituvuse jälgimine, kuid selle tõttu jääb teistel ühishankijatel ära ressursikulu näiteks taotluse läbivaatamisel. Ühtlasi on pakkujatele mugavam, kui nad on vähemates dünaamilistes hankesüsteemides, saades siiski pakkuda võimalikult laiale hulgale hankijatele oma teenuseid.

TEHIKu ja teiste kaasunud ühishankijate hinnangul toob dünaamiline hankesüsteem olulise aja kokkuhoiu siiski suurepärastes konkursitingimustes. Ühtlasi on ootus, et dünaamiline hankesüsteem on abiks ootamatutes olukordades, sh kriisisituatsioonides hangete läbiviimisel. Teiste dünaamilist hankesüsteemi kasutanud asutuste näitel on igal juhul TEHIKu ootused kõrged ning ootame põnevusega, et saaksime asuda seotud hankeid tegema!

Täpsema informatsiooni eelpool kirjeldatud dünaamilise hankesüsteemi kohta leiab Riigihangete registrist. Esialgne taotluste esitamise tähtaeg on 06.09.2022 12.00, kuid liituda on võimalik igal ajahetkel. Ühtlasi kutsume teid kõiki osalema infopäeval, mis toimub 31.08.2022 kl 15.00–16.00. Osaleda on võimalik nii TEHIKus kohapeal kui ka videokonverentsi kaudu. Palun anna oma osalemise soovist teada [email protected] või Riigihangete registri teabevahetuse kaudu.

TEHIK on liitumiseks avanud dünaamilise hankesüsteemi IT-teenuste soetamiseks koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sihtasutusega Kutsekoda ja Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskusega.

 

Merily Rool
TEHIKu jurist