Alates tänasest võimaldab EL COVID tõendite kontrolli uus tehniline lahendus detailset kontrolli ka hetkel Eestis kehtivate nõuete osas. Tänu uuendusele muutub tõendite kontrollimine ettevõtjate ja ürituskorraldajate jaoks mugavamaks.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on COVID tõendi peamine roll hoida nakatumisnäitajate tõusule vaatamata ühiskonda ja majandust avatuna ning vähendada nakatumise tõenäosust. „COVID tõendi küsimine on tublisti käima läinud ja ettevõtjad on uue olukorraga kiirelt harjunud.

covid tõend

Valdavalt on ettevõtjad ja teenindajad olnud väga mõistvad, et saa aitab meil ühiskonda lahti hoida ning jätkata teenuste ja toodete pakkumisega. Kuigi vahel tuleb esile juhtumeid, kus tõendit vaatamata kohustusele ei küsita, on üldine pilt positiivne. Peamiste murekohtadena on ettevõtjad toonud välja just kasutajamugavusega seotud küsimused nagu QR lugeri kiirus, tõendi vastavuse hindamine ja vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks vajalike päevade arvutamine oli ajakulukas,“ tõdes minister, kelle sõnul on TEHIK tänaste uuendustega need mured lahendanud ning parandanud ka QR-koodi lugeri loetavust.

TEHIKu direktori Katrin Reinholdi sõnul muutub EL COVID tõendite kontrollimine alates tänasest lihtsamaks ja kiiremaks, sest kui varem näitas QR kood vaid tõendi ehtsust, siis uus tehniline lahendus võimaldab detailset kontrolli ka hetkel Eestis kehtivate nõuete osas. „Näiteks saab kontrollija kohe kindlaks teha, kas negatiivne PCR testi proov on võetud viimase 72 tunni ja kiirtesti puhul 48 tunni sees või kas viimasest vaktsineerimisest on möödas piisavalt pikk aeg maksimaalse kaitse tekkimiseks,“ selgitas Reinhold ning lisas, et kindlasti tuleb kontrollimiseks kasutada veebirakendust kontroll.digilugu.ee mitte tavalist QR-koodi lugejat. „EL COVID tõendil olev QR kood sisaldab tervise infosüsteemi kantud andmeid ning tavalise QR-koodi lugejaga see loetav ega tõendatav ei ole.“

Kui enne kuvati kontrollijale kahte tulemust vastavalt sellele, kas tõend on ehtne või mitte (roheline või punane), siis peale Eesti reeglite lisamist kuvatakse kontrollijale kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tehniline viga, tõend ei kehti).

Järgmisena töötab TEHIK lahenduse kallal, mis annaks välismaal vaktsineeritud eestlastele võimaluse Patsiendiportaali kaudu endale EL tingimustele vastav COVID tõend luua. Lahendus peaks valmima oktoobris.

Uuenenud kontrollirakendus näitab, kas:

  • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st jne);
  • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva;
  • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
  • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees;
  • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees;
  • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

     

Detailse juhendi EL COVID tõendi kontrollimiseks leiab SIIT.