Lisaks COVID-19 testide laborianalüüside tulemustele ja haiglaravi andmestikule on nüüd terviseameti kodulehel nähtav ka Covid-19 vaktsineerimise andmestik.

Covid-19 vaktsineerimise andmestiku väljastab TEHIK igapäevaselt tervishoiuteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi saadetud andmete põhjal.

Vaktsineerimisega alustati möödunud aasta 27. detsembril ja andmed saadeti tervishoiuteenuse osutajate poolt koheselt tervise infosüsteemi ning digilugu.ee kaudu on need kättesaadavad ka patsientidele. Eilsest on vaktsineerimise andmed kasutada ka avaandmetena ja nähtavad terviseameti kodulehel. Terviseameti kodulehe koroonakaardil on tänaseks avaldatud juba 9 erinevat aruannet, millest vaktsineerimise statistika on viimane

 

vaktsiinid

TEHIKu juhi Katrin Reinholdi sõnul on COVID-19 vaktsineerimise kohta info olemasolu vajalik parimaks vaktsineerimistegevuse elluviimiseks riigis. „Avaandmed on masinloetavad ja see tähendab, et keegi ei pea aruandluseks käsitsi numbreid edastama, mis vähendab oluliselt vigade tekkimise võimalusi,“ selgitas Reinhold. „Lisaks süsteemsele aruandlusele statistika tarbeks, on meil tervishoiuteenuse osutajatega kiire andmevahetus reaalajas.“, lisas Reinhold.

Avaandmed on mõeldud kõikidele nendele osapooltele, kes soovivad oma keskkondades luua graafikuid ja teostada analüüse, mis põhinevad tervise infosüsteemi andmestikul.

Statistikas kajastuv kuupäev on vaktsineerimise andmete tervise infosüsteemi esmase laekumise kuupäev ning mitte vaktsineerimise kuupäev. Sõltuvalt tervishoiuteenuse osutajate dokumenteerimisest ja andmete saatmisest võib esineda ligi 1 päevane viide andmete laekumisel. Tervishoiuteenuse osutajatel on õigus ja kohustus vigade tuvastamisel sisse viia parandused, mis võivad mõjutada tagasiulatuvalt ka statistikat.

Tervise infosüsteemi andmekogu andmete põhjal väljastatakse andmeid kord päevas, andmestik on tehtud hommiku kella 7 seisuga eelneva 24 h jooksul laekunud vaktsineerimise teatistelt. Avaandmete avaldamine toimub iga päev orienteeruvalt kell 10:30.

Avaandmete avaldamine on arenev protsess ning lisanduda võib uusi väljavõtteid. Andmestruktuurid võivad arenduste käigus veelgi täieneda või muutuda.

Avaandmete lingid

Covid-19 vaktsineerimise üleriigiline andmestik

Covid-19 vaktsineerimise maakondade ülene andmestik

Covid-19 vaktsineerimise maakondade, vanuserühmade ja soolise jaotuse andmestik

Covid-19 Vaktsineerimise teatiste info terviseameti kodulehel: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart

Andmestike tehnilise kirjelduse leiab aadressilt: https://opendata.digilugu.ee/