Tänase seisuga on saadaval avaandmete uus lahendus - andmestikud on masinloetavas JSON formaadis ning CSV formaadis. Oleme avanud ka uue avaandmete kirjelduse keskkonna.

Selles keskkonnas on lisaks failidele ka andmekoosseisud, metoodika kirjeldused ning õpetus, kuidas andmeid näiteks Microsoft Excelisse laadida. Kogu see informatsioon on ajas muutuv ehk hallatavad avaandmete teenused on kestvas arenduses, mistõttu võib ajas muutuda nii metoodika, andmekoosseis, andmestike formaat, nende avaldamise kuju ja vorm.

Andmete muudatuste kohta väljastab TEHIK edaspidi infot aadressil opendata.digilugu.ee.

 

andmed