2020. aasta kevadel sai TEHIK valmis Tööinspektsiooni uue iseteenindusega.

Iseteenindus on suunatud eelkõige ettevõtetele, kes saavad selle kaudu edastada Tööinspektsioonile infot oma töökeskkonnaesindajate kohta. See muidu lihtsana näiv teenus muudab ettevõtja elu palju lihtsamaks, sest esindajate määramisel on osa lahtreid juba eeltäidetud infoga, mida ettevõtja on varasemalt riigile esitanud. Samuti on iseteenindus teadlik, kes ettevõttes töötavad ja nii võtab töötaja nimetamine näiteks töökeskkonnaesindajaks vaid mõne hetke.

Kui ettevõtte suhtes alustatakse järelevalvemenetlust, saab ettevõtja iseteeninduse kaudu:

  • esitada Tööinspektsioonile soovitud dokumente;
  • tõendada töökeskkonnas avastatud puuduste kõrvaldamist või;
  • suhelda inspektoriga ja küsida nõu, kuidas töökeskkonda töötajatele ohutumaks muuta.
töö

Iseteenindust arendatakse edasi

2021. aasta kevadel avatakse uus teenus – töökeskkonna riskide hindamise abivahend. Alates 1. märtsist on võimalik üles laadida juba valminud riskianalüüs ning aprillist on igal ettevõtte esindajal võimalik hinnata töökeskkonna riske uue teenuse abil. Riskianalüüsi mooduli eeskujuks on Iirimaa BeSmart lahendus, mida on kohandatud ja edasi arendatud Eesti tingimustele sobivaks. Riskianalüüsi tegemise järel saab koostada ettevõtte tegevuskava riskianalüüsi käigus tuvastatud riskide maandamiseks ja kõrvaldamiseks. Nii nagu ka teisi teenuseid, arendatakse riskianalüüsi tööriista edasi tuginedes kasutajate tagasisidele ning rahalistele võimalustele.

Uued võimalused

2021-2022 aasta jooksul lisandub iseteenindusse kaks uut teenust – ettevõtja saab tööõnnetuse korral viia läbi tööõnnetuse menetlust vastavalt iseteeninduse juhistele ning keerulise olukorra kergendamiseks automatiseeritakse võimalikult palju protsesse ja eeltäidetakse väljad juba riigile teada oleva infoga.
Lisaks saab 2022. aasta jooksul esitada ja kirjutada Tööinspektsioonile töövaidluse avalduse ning ettevõtja ja töötaja saavad iseteeninduses osaleda töövaidluse lahendamisel.

Tehnoloogia

TEHIK on seadnud eesmärgiks, et iseteenindus põhineks maksimaalselt tänapäevasel tehnoloogial ning asuks Riigipilves. Riigipilv võimaldab kasutada konteinerite orkestreerimise töövahendit Kubernetes. Tänu sellele on meil olnud võimalus teostada partneriga kiireid sprinte väiksemate teenuste loomisel. Kogu protsess on olnud paindlikum, kui vanematel lahendustel baseeruvad projektid. Mikroteenustel põhinev pilvelahendus on ennast kindlasti juba tõestanud. Sarnastel põhimõtetel süsteemid on kasutusel ka tänastel suurtel IT gigantidel nagu Netflix, Spotify või Google. Näiteks uute funktsionaalsuste tarnimine toodangukeskkonda võib toimuda kasvõi keset tööpäeva. Näiteks kui riigipilv uuendas platvormi pakkuvate serverite operatsioonisüsteemi, siis ei olnud meie teenustes ühtegi katkestust. On oluline, et Tööinspektsioon saaks tõrgeteta tööd edasi teha ja selle tagamine on prioriteet.

Arenduspartnerid

  • Tripledev
  • Trinidad Wiseman

Arenduskoodid asuvad koodivaramus

Rahastus

Rakendust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020" toel.

sotsiaalfond