Tänu TEHIKule kolis 2020. aasta kevadel suur osa Tööinspektsiooni teenistujatest tegevused üle uude ametnikurakendusse.

Senine, 2003. aastal ilmavalgust näinud rakendus oli oma aja ära elanud ja selle edasiarendamine ei olnud otstarbekas. Seetõttu loodi uus ametnikurakendus, kuhu tulevikus kolivad kõik teenistujaid abistavad e-teenused. Ametnikurakenduse käivitamise hetkeks oli valmis standardne järelevalve menetluse läbiviimise moodul, inspektori jaoks on mitmed protsessid juba automatiseeritud ning rohkem infot saadakse teistest registritest (näiteks Töötamise register või Äriregister). Samuti on töökeskkonna üle järelevalve tegemiseks loodud spetsiaalne tahvelarvuti vaade, mis kiirendab ja lihtsustab töökeskkonna kontrolli ettevõtte ruumides.

See hoiab kokku nii inspektori kui ettevõtja aega. Puuduse märkamisel saab nupuvajutusega teha sellest pildi või video ning hetkega on see jagatav ka ettevõtjale, kel tekib võimalus omalt poolt edastada tõendusmaterjal puuduse kõrvaldamiseks. Kõige olulisem on, et inspektorite töö on eelnevast kiirem, eesmärgipärasem ning seetõttu on tõhusama järelevalve abiga võimalik panustada igaühe turvalisemasse töökeskkonda.

naised

Uued võimalused

2021-2022 aasta jooksul valmib teenistujate jaoks kolm uut teenust – transpordiettevõtete järelevalve moodul, töövaidluste menetlemise moodul ning tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ning tööst põhjustatud haigestumiste menetlemise moodul.

Loe siit kõigist uutest arendustest lähemalt!

Ametnikurakenduse arendamine käib edasi ning lähimate aastate jooksul suletakse kõik vanad süsteemid ning alles jääb üks ja keskne rakendus.  

Tehnoloogia

TEHIK on seadnud eesmärgiks, et iseteenindus põhineks maksimaalselt tänapäevasel tehnoloogial ning asuks Riigipilves. Riigipilv võimaldab kasutada konteinerite orkestreerimise töövahendit Kubernetes. Tänu sellele on meil olnud võimalus teostada partneriga kiireid sprinte väiksemate teenuste loomisel. Sarnastel põhimõtetel süsteemid on kasutusel ka tänastel suurtel IT gigantidel nagu Netflix, Spotify või Google. Näiteks uute funktsionaalsuste tarnimine toodangukeskkonda toimub siis, kui rakendusadministraator selleks aja leiab. Kasvõi keset tööpäeva. See on oluline mitte ainult inimressursi efektiivsuse mõttes, vaid ka Tööinspektsioonile, kes saab tõrgeteta oma tööd edasi teha.

Arenduspartnerid:

Tripledev ja Trinidad Wiseman

Rahastus:

Rakendust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020" toel.

lipud