2021. aasta mais valmis uus tööelu portaal. Portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel.

 

Üheksa aastat tagasi loodud tööelu portaal on suurim avalik-õiguslik internetikeskkond, mis pakub töötajatele, tööandjatele, noortele tööturule sisenejatele, alustavatele ettevõtjatele ning erivajadustega inimestele töösuhete-, tööohutuse ja töötervishoiualast teavet. Portaali külastab igal aastal üle poole miljoni inimese.

Üheksa aastaga on aga palju muutunud. Uus portaal on mobiilisõbralik, disain toetab info ülesleidmist ning kogu portaali info on kontrollitud, et see vastaks tänapäevastele vajadustele ning oleks uuendatud. Portaal põhineb Drupali platvormil.

töö

Portaalist leiavad huvipakkuvat lugemist ja teemakäsitlusi nii töötajad, tööandjad, teenuseosutajad kui ka oma tööelu alles alustavad noored. Portaalis jagatakse juhendmaterjale, räägitakse tööelu aktuaalsetel teemadel (nt koroonaviirus ja tööelu, kaugtöö jpm) ning jagatakse töövaldkonna uudiseid ning infot ürituste kohta.

Tööelu portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda TEIS. TEIS eesmärk on hõlbustada Tööinspektsiooni ja tööandjate suhtlust ning vähendada ettevõtete halduskoormust. Iseteeninduses saavad tööandjad teha esimesed sammud hea töökeskkonna loomisel, näiteks määrata ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega tegeleva isiku ehk töökeskkonnaspetsialisti. Kui ettevõttes on hinnatud ära töökeskkonna riskid, saab riskianalüüsi iseteeninduses üles laadida, andes nii  Tööinspektsioonile märku, et ettevõte on riskianalüüsi kohustuse täitnud.

Aadress

www.tööelu.ee

Arenduspartnerid:

Tripledev ja Trinidad Wiseman

Rahastus

Rakendust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste "Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020" toel.

lipud