Skip to main content

Tööelu Infosüsteem

Rahastaja: ESF

Projekti nimi: Tööelu infosüsteemi arendustööd (hange), osaline ESF projektis Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimused ,,Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“, 

Projekti lühikirjeldus: Arendatakse infosüsteem koos klienditeeninduse ja järelevalve mooduliga ning Tööelu portaal.

Eesmärk: Arenduse eesmärk on, et 2020. aasta lõpus on Tööinspektsiooni (TI) ja tööandja töö tõhustamiseks kasutusel mugav, kiire ja madala tõrgete arvuga infosüsteem. Infosüsteemi kasutuselevõtu tulemusena väheneb kaudselt tööõnnetuste arv, paraneb töökeskkond ning see optimeerib TI ressursside (aeg, töötajate arv, raha) ning tööandjate ressursside kasutust. TeIS raames valmib infosüsteem ja selle esitluskiht ning    järelevalve moodul. Lisaks on välja selgitatud infosüsteemi edasised arendusvajadused.

Eraldatud toetuse summa: 1 000 000 (hange)

Ajaraam: valmib 2020 jooksul

Euroopa Sotsiaalfondi logo