Tervise infosüsteemi võetakse andmeid vastu ligi tuhandelt terviseteenuse osutajalt. Nendele andmetele tuleb enne talletamist teha struktuuri ja sisu õigsuse kontroll.

Kuidas see käib?

Praegu tehakse seda valideerimismooduliga, mis on pärit eelmisest kümnendist ja ei rahulda enam tänapäevaseid vajadusi. Üks peamisi probleeme on, et saabuvate sõnumite sisukontrollid on liiga „leebed“ ning lasevad sageli läbi sõnumeid, mis ei ole äriprotsesside vaates väärtust loovad või isegi aktsepteeritavad. Uute kontrollide loomine ja rakendamine on kohmakas ja ajamahukas, langetab terviseandmete kvaliteeti TISis ja mõjutab otseselt rahvatervise kvaliteeti.

Uus andmekontrollimoodul võimaldab lihtsamini luua ja rakendada kontrolle, mis loob võimaluse hakata tegema andmekontrolli tunduvalt rangemalt, tagades sellega terviseandmete parema kvaliteedi

Mida muudame?

  • Andmekontroll kanal mõlemas otsas muudetakse toimivaks samade reeglite alusel.
  • Luuakse meetodid ühiste andmekontrollireeglite tsentraalseks haldamiseks ja pooltevaheliseks sünkroniseerimiseks.
ravimid
  • Luuakse võimalus kontrollida andmete struktuuri nii HL7 CDA struktuuri (XSD) alusel kui ka Eesti jaoks kohandatud struktuuride kontrollimiseks spetsiifiliste XSD-de alusel.
  • luuakse andmekontrollikeskkond, mille tervishoiuteenuse osutajad saavad paigaldada oma süsteemi.
  • Luuakse interaktiivne testkeskkond arendajate jaoks.

Eesmärk

Projekti eesmärk on luua masinmõistetavatel reeglitel baseeruv andmekontrollitarkvara koos andmekonteinerite testimise interaktiivsete töövahenditega.

Ajaraam

Loodud lahendus juurutatakse toodangukeskkonnas 2022. aasta jooksul

Rahastus

Eraldatud toetuse summa on: 230 000 eurot. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

lipud