2022. aasta augustist on saanud uue sisu ja vormi senine Terviseameti infosüsteem, kuhu kuulub täna tervishoiutöötajate riiklik register, tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riiklik register, proviisorite ja farmatseutide riiklik register. Ühtne uus andmekogu hakkab kandma nime tervishoiukorralduse infosüsteem (MEDRE 2).

Milliseid töid teostatakse?

Arendusega järgiti põhimõtet, et Eesti avalikud e-teenused peavad olema kaasajastatud ja ühtsetele kvaliteedinõuetele vastavad.

arstid

Projekti tulemusena kujundati avalikud teenused ühtseks tervikuks, loodi vajalikud menetlusseosed, automatiseeriti protsessid ja arendati iseteenindusvõimalus. Menetlused toimuvad maksimaalselt paberivabalt ja võimalikult sündmuspõhiselt.

Teenuse tarbijad ei pea teenuse saamiseks enam e-maili teel dokumente edastama Terviseametile, vaid saavad kasutada iseteenindust. Uue infosüsteemi loomisel kasutati avalike teenuste osutamiseks e-teenuseid, mille osutamise protsess on kas osaliselt või täielikult automatiseeritud. 98% registritega seotud asjaajamisest on paberivaba.

Uue infosüsteemiga muudeti Terviseameti töö efektiivsemaks ja püütakse parandada andmete kvaliteeti, mis on jätkuv töö järgneva aasta jooksul.

Projekti eesmärgid olid

Projekti lõpuks arendatakse välja üks register ja infosüsteem, kus:

  • menetlused toimuvad sündmuspõhiselt;
  • e-teenused on kaasajastatud ja vastavad kvaliteedinõuetele;
  • paberivaba asjaajamise osakaal on 98%;
  • otsuste tegemine on toetatud vajaliku statistikaga;
  • andmete ajakohastamine on automaatne;
  • tööprotsessid on optimeeritud;
  • menetlusele kuluv aeg on vähenenud 50-65 protsenti.

MEDRE2 kasutusele võtmine vähendab ametnike menetlusaega 2 664 tundi aastas, mis tagab rahalise kokkuhoiu 28 738 eurot aastas (palgaks spetsialistile vastava teenistusgrupi keskmine põhipalgafond). Klientide menetlusaeg väheneb 4 004 tundi, mis tagab rahalise kokkuhoiu 71 434 eurot aastas (arsti keskmine põhipalgafond).

Projekti eesmärkide saavutamist on võimalik mõõta kolme aasta pärast, kuivõrd uue mahuka infosüsteemi käivitamine toob alguses kaasa pigem töömahu suurenemise ja harjumist uue süsteemiga.

Ajaraam

Projektiga seotud tööd viidi läbi ajavahemikus september 2019 kuni juuli 2022. 

Teostaja

AS Reach-U

Rahastus

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist summas 498 020 eurot.

lipud