Terviseameti Mürgistusteabekeskuse infosüsteem aitab vabaneda vananenud tehnoloogilisest lahendusest ning võimaldab läbi uue platvormi osutada kiiremat nõustamisteenust, analüüsida mürgistusjuhtumeid ning tegeleda ennetustööga. 

Hetkeolukord

Praeguse süsteemi funktsionaalsus on arendatud 1990ndate lõpus ning ei vasta tänapäevasele vajadusele. Olemasolev lahendus toimib aegunud platvormil ja sellel puudub arendustugi, mistõttu on nõustamisteenuse pakkumine ajamahukas ning süsteemi kasutamine aeglane. See ei ole kasutajasõbralik. 

klienditeenindus

Eesmärk

Vabaneda vananenud ning aegunud tehnoloogilisest lahendusest ning luua uus Mürgistusteabekeskuse infosüsteem, kus vastavalt Terviseameti tegevuse eesmärkidele peetakse mürgiainete, mürgistuste ravijuhiste, sh antidootravi ning nõustatud mürgistuskõnede kohta andmebaasi. Lisaks luua keskkond, kus iga mürgistusjuhtumi juures oleks võimalik teada saada õnnetuseni viinud käitumine - see annaks hea sisendi ennetustegevuse planeerimiseks. Projekti lisaeesmärgiks on luua tehniline võimekus mürgistuste statistikaks ning analüüsiks.

Ajaraam

07.12.2021 - 30.04.2023

Arenduspartner

Heisi OÜ

Rahastus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Eraldatud toetuse summa: 426 264 €

 

EL-logo