Terviseameti järelevalveametnike tööprotsess põhineb hetkel dokumendihalduse loogikal. See tähendab, et näiteks avalduste ja taotluste kokku korjamine, lahendamine, menetlustoimingute läbiviimine, võimalike ohtude ja riskide hindamine ning nende vältimisest teavitamine või ka sunniraha rakendamine ja ettekirjutuste edastamine kohtutäiturile on nii Terviseametile kui ka koostööpartneritele ning menetlusosalisetele tarbetult ajakulukas.

Vaja on uut operatiivset ja terviklikku ülevaadet pakkuvat menetlussüsteemi ja TEHIK on selle juba loonud!

HEISI IT OÜ poolt on Terviseametile loodud menetlussüsteem MEIS, mis toob riikliku järelevalvemenetluse tööprotsessi Terviseametis 21. sajandisse. MEIS optimeerib tööprotsesse, ühtlustab andmete kogumist ja analüüsi ning aitab seeläbi oluliselt paremini teha juhtimisotsuseid, mis mõjutavad otseselt ameti järelevalvetegevuse suunda ja mõju.

ipad

Ajaraam

01.03.2022-31.10.2023

Arenduspartner

HEISI OÜ

Rahastus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Eraldatud toetuse summa: 466 480,00 €

 

EL-logo