Terviseameti järelevalveametnike tööprotsess põhineb hetkel dokumendihalduse loogikal. See tähendab, et näiteks avalduste ja taotluste kokku korjamine, lahendamine, menetlustoimingute läbiviimine, võimalike ohtude ja riskide hindamine ning nende vältimisest teavitamine või ka sunniraha rakendamine ja ettekirjutuste edastamine kohtutäiturile on nii Terviseametile kui ka koostööpartneritele ning menetlusosalisetele tarbetult ajakulukas.

Vaja on uut operatiivset ja terviklikku ülevaadet pakkuvat menetlussüsteemi ja TEHIK on selle loomisega juba alustanud!

Eesmärk

Projekti eesmärk on luua TEIS-i järelevalvemooduli baasil Terviseameti jaoks oma uus menetluse infosüsteem, mis toetab tööprotsesse ning aitab järelevalvemenetlusi planeerida, läbi viia ja kogutud andmete pealt juhtimisotsuseid teha.

Tööprotsessid optimeeritakse ja ühtlustatakse ning menetlustoimingud viiakse ühte infosüsteemi. See võimaldab tõsta paberivaba asjaajamise osakaalu ja tagada andmete ning teenuse ühtlast kvaliteeti ja hoida kokku menetlusele kuluvat aega. Samuti vähenevad paberdokumentide käitlemisega seotud riskid.

ipad

Ajaraam

01.03.2022-31.10.2023

Arenduspartner

HEISI OÜ

Rahastus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Eraldatud toetuse summa: 466 480,00 €

 

EL-logo