Terviseameti laborite infosüsteem TALIS aitab vabaneda vananenud tehnoloogilistest lahendustest toidu keemia, mikrobioloogia, kosmeetika ja kliinilise mikrobioloogia valdkondades ning võimaldab läbi uute tehnoloogiliste lahenduste üle minna elektroonsetele menetlustoimingutele, luua kõrgemat teenusekvaliteeti ja hoida kokku kulusid.

Mis paremaks muutub?

Projekti tulemusena võetakse TALIS kasutusele uutes valdkondades, mille tulemusena ühtlustuvad valdkondades kasutatavad tööprotsessid, tõuseb teenuste kvaliteet ning tõhustub järelevalve. Hõlmatud valdkondades muutub katseprotokollide ja arvete vormistamine elektrooniliseks ning automatiseeritakse dokumentide väljasaatmine. Seeläbi hoitakse kokku laboritöötajate tööaega ja postikulu. Kliendid saavad tellitud uuringute tulemused kätte vahetult peale uuringute läbiviimist.

labor

Viimased arengud

  • Kõigi Terviseameti laborite peale on välja töötatud ühtne infosüsteem ja inimesed selle kasutamiseks välja koolitatud. Seni paberil tehtud toimingud on muudetud digitaalseks. Loobutud on seni kasutusel olnud vananenud süsteemisest ning panustatud tööprotsesside ühtlustumisesse.
     
  • Projekti tulemusena töötatakse välja Terviseameti laborite infosüsteemi III-etapi funktsionaalsus, mille tulemusena võetakse TALIS kasutusele järgnevates laborivaldkondades: vesi, mänguasjad, füüsikalised uuringud, õhuanalüüsid ja materjaliuuringud. Samuti realiseeritakse liidestused väliste süsteemidega.

Ajaraam

TALIS võeti kasutusele jaanuaris 2020.
Uutes valdkondades võetakse TALIS kasutusele hiljemalt juulis 2021.

 

 

Partner

Quretec OÜ

Rahastus 

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

II etapp: eraldatud toetuse summa: 334 288,00 EUR

III etapp: eraldatud toetuse summa: 347 179,00 EUR

lipud