Mõiste: Andmepäring on füüsilise või juriidilise isiku soov saada tema poolt kirjeldatud ajalistes piirides ja struktuuriga kolmandate isikute kohta käivat informatsiooni, mis on sotsiaalministeeriumi haldusalas ja mille juurdepääsuks omab volitusi TEHIK.

1 EAS Konsultatsioon: Kuidas tervise infosüsteemist andmeid väljastatakse? Toimunud 3. jaanuar 2023
2 Eesti Perearstide Selts Statistika : e-konsultatsioonide statistika 2022 a kohta Vastatud 17.jaanuar 2023
3 Terviseamet Analüüs järelvalveks: Kiirabikaardi andmed  Vastatud 27.jaanuar 2023
4 Tartu Ülikool Statistika:  Koroonalevimuse seireuuringuks andmed Vastatud 23.jaanuar 2023
5 Tervise Arengu Instituut Analüüs: Regulaarne väljastus -hambaravikaardi visiitide ja teostatud tööde andmed 2022 a kohta Vastatud 26.jaanuar 2023
6 Tartu Ülikool Teadusuuring: „COVID-19 pandeemia mõju Eesti HIV-positiivsetele patsientidele“, Vastatud 11.aprill 2023
7 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet Konsultatsioon: Pürotehnika kasutamisega seotud õnnetuste andmed epikriisides Toimunud

15.veebeuar 2023

24.aprill 2023

8 Ida-Tallinna Keskhaigla Statistika: 2022 e-konsultatsioonide arv ja kardioloogia erialal ka vastuse liigid Vastatud 7.veebruar 2023
9 Terviseamet Analüüs järelevalveks: Covid-19 vaktsineerimine ja haiglaravi Vastatud

14.veebruar 2023

21.veebruar 2023

10 Geenivaramu Teadusuuring; Tartu Ülikooli genoomika instituudi Eesti Geenivaramu (EGV) andmebaasi täiendamine tervise infosüsteemist (TIS) Vastatud 19.aprill 2023
11 Transpordiamet Statistika: 2022 aastal liiklusõnnetustesse sattunute vigastuste raskusaste Vastatud 31.03.2023
12 SA Poliitikauuringute Keskus Praxis Statistika: ELHRis olevate analüüside kohta olev teave, millistest proovimaterjalidest iga analüüs tehakse Vastatud 3.märts 2023
13 Tartu Ülikool Teadusuuringu konsultatsioon:  SARS-CoV-2 variantide mõjude hindamine haiguse kulule alla 18-aastastel Eesti patsientidel Toimunud

15.märts 2023

11.aprill 2023

14 Tartu Ülikool Teadusuuringu konsultatsioon: Tehisintellektil põhineva LungFlag tarkvara kasutatavuse
hindamine kopsuvähi sõeluuringus.
Toimunud

15.märts 2023

29.märts 2023

15 Politsei -ja piirivalveamet Konsultatsioon: Narkootikumidega seotud kuritegude olukorrapildi koostamiseks regulaarse andmeväljastuse loomise võimalikkusest Toimunud

13.märts 2023

10.aprill 2023

16 Tudeng Statistika Kui palju on registreeritud Eestis gaasgangreeni ehk gaasroiskkärbuse juhte 2012.-2022. aastatel?  Vastatud  16.märts 2023
17 Justiitsministeerium Konsultatsioon: tervise infosüsteemi andmete kasutamine narkosurma surnud inimeste profiil Toimunud  28.märts 2023
18 Tartu Ülikool/Viljandi haigla Teadusuuring: „Vangistusest ja sundravilt vabanenute ning raskete psüühikahäiretega isikute korduva kuritegevuse riski ning suitsiidiriski hindamise mõõtevahendite adapteerimine Eesti oludele“ II andmeväljastus Vastatud  26.aprill 2023
19 Activate Health OÜ Teadusuuring: Statistiliste andmemudelite ja riskiskoori väljatöötamine metaboolse sündroomi ja aterosklerootiliste kardiovaskulaarhaiguste riski hindamiseks ja ennustamiseks“ Vastatud 29. juuni 2023
20 KoduÕe Abi OÜ  Statistika: 10 enimtehtava vereanalüüsi kohta, mis on üle või alla referentsväärtuse, eraldi meeste ja naiste kohta 2022 aastal Vastatud 16.mai 2023
21 Politsei -ja piirivalveamet Statistika: Narkootikumidega seotud kuritegude olukorrapildi koostamiseks regulaarse andmeväljastuse loomine Töös  
22 ITK  Statistika:  e-konsultatsioonid allergoloogia-immunoloogia erialale võrreldes teiste erialade e-konsultatsioonidega Vastatud 16.mai.2023
23 Tartu Ülikool Teadusuuring „Tehisintellektil põhineva LungFlag tarkvara kasutatavuse hindamine kopsuvähi sõeluuringus“ Vastatud 30.juuni 2023
24 Tartu Ülikool Teadusuuring:  projekti „Innovative Medicines Initiative - Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence (IMI OPTIMA)“ raames." Ootel  
25. NetGroup OÜ Statistika: kui palju tellitakse mitte-statsionaarses ravis laborianalüüse mingi infosüsteemi vahendusel? Ootel