Tervise infosüsteem on keskne riiklik andmekogu, mille vahendusel saavad tervishoiuteenuste osutajad, näiteks arstid ja õed omavahel andmeid vahetada ning näha teiste arstide poolt patsiendi kohta saadetud terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus andmeid tervise infosüsteemi edastada. 

Tervise infosüsteemis olevad andmed on patsiendiportaali kaudu nähtavad ka patsiendile endale. Tervise infosüsteem loodi juba 2008. aastal. Andmekogu omanik ehk vastutav töötleja Sotsiaalministeerium on volitanud TEHIKu seda haldama ja arendama.

Kuidas töötab

Tervise infosüsteem parandab ja kiirendab arstide vahelist infovahetust. Digiloo vahendusel saab perearst ligipääsu kõigile oma nimistus olevate patsientide põhjalikele terviseandmetele ning saab seeläbi patsiendist tervikliku ülevaate. Tänu tervise infosüsteemile muutuvad ükskõik millise raviasutuse arstile ja perearstile kättesaadavaks suuremahulised uuringutulemused ja -kirjeldused, sõltumata sellest, kus ja millal uuring on tehtud. Ka inimene ise saab ise näha, kes on tema andmeid tervise infosüsteemis vaadanud. Selleks on loodud patsiendiportaali logiraamat.

 

tis

Patsientide uks tervise infosüsteemi on patsiendiportaal www.digilugu.ee. Patsiendiportaalis näeb inimene oma terviseandmeid, saab esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud ta endale esindajaks.

Terviseandmeid sisaldava tervise infosüsteemi arenduste juures on tähtsal kohal turvalisus ning seepärast on palju panustatud süsteemi turvalahendustele. Tervise infosüsteemil on kõrgeimal tasemel turbesüsteem, mille abil viiakse selle ründamise võimalus miinimumini.

2020 aasta juuni alguses võeti ministri määrusega vastu otsus, et tervise infosüsteemi hakatakse kaasajastama. Luuakse uue põlvkonna tervise infosüsteem ehk upTIS. Loomisel on soov uuendada nii infosüsteemi tehnilist poolt kui üldist e-tervise toimimisloogikat ja dokumenteerimispõhimõtteid.