Tervise infosüsteem on keskne riiklik andmekogu, mille vahendusel saavad tervishoiuteenuste osutajad, näiteks arstid ja õed omavahel andmeid vahetada ning näha teiste arstide poolt patsiendi kohta saadetud terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus andmeid tervise infosüsteemi edastada. 

Tervise infosüsteemis olevad andmed on terviseportaali kaudu nähtavad ka patsiendile endale. Tervise infosüsteem loodi juba 2008. aastal. Andmekogu omanik ehk vastutav töötleja Sotsiaalministeerium on volitanud TEHIKu seda haldama ja arendama.

Kuidas tervise infosüsteem töötab?

Tervise infosüsteem parandab ja kiirendab arstide vahelist infovahetust. Selle vahendusel saab perearst ligipääsu kõigile oma nimistus olevate patsientide põhjalikele terviseandmetele ning saab seeläbi patsiendist tervikliku ülevaate. Tänu tervise infosüsteemile muutuvad ükskõik millise raviasutuse arstile ja perearstile kättesaadavaks suuremahulised uuringutulemused ja -kirjeldused, sõltumata sellest, kus ja millal uuring on tehtud. Ka inimene ise saab ise näha, kes on tema andmeid tervise infosüsteemis vaadanud. Selleks on loodud terviseportaali logiraamat.

 

tis

Patsientide uks tervise infosüsteemi on terviseportaal. Terviseportaalis näeb inimene oma terviseandmeid, saab esitada tahteavaldusi, määrata endale esindaja ning teha toiminguid isikute eest, kes on määranud ta endale esindajaks.

Terviseandmeid sisaldava tervise infosüsteemi arenduste juures on tähtsal kohal turvalisus ning seepärast on palju panustatud süsteemi turvalahendustele. Tervise infosüsteemil on kõrgeimal tasemel turbesüsteem, mille abil viiakse selle ründamise võimalus miinimumini.

2020 aasta juuni alguses võeti ministri määrusega vastu otsus, et tervise infosüsteemi hakatakse kaasajastama. Luuakse uue põlvkonna tervise infosüsteem ehk upTIS. Loomisel on soov uuendada nii infosüsteemi tehnilist poolt kui üldist e-tervise toimimisloogikat ja dokumenteerimispõhimõtteid. 

Viimased arengud

 

Tervise infosüsteemi andmevaaturi I-etapp

Millega tegemist? Tervishoiutöötajatel kulub tervise infosüsteemist andmeid pärides väga palju aega patsiendi terviseseisundist ammendava ülevaate saamiseks. Andmevaatur võimaldab andmeid visualiseerida viisil, mis olulisel määral lihtsustab andmetega tutvumist. Kasutajal on võimalik liikuda dünaamiliselt ühest vaatest teise, määrata filtreid kuvatavate andmete koosseisu kitsendamiseks/laiendamiseks, kuvada kindlate andmete puhul graafikuid andmete dünaamika näitlikustamiseks jms võimalused.

andmevaatur

Projekti eesmärk? Tagada efektiivsem lahendus tervise infosüsteemi ja seotud andmekogudesse kogutud terviseandmete väljakuvamiseks.

Tulemus. Projekti tulemusena töötatakse välja tervise infosüsteemi andmevaaturi I-etapi funktsionaalsus, mis keskendub peamises osas analüüsitulemustele ja immuniseerimise andmetele. Tervishoiutöötajad saavad peale andmevaaturi I-etapi funktsionaalsuse kasutuselevõtmist tervise infosüsteemi andmete põhjal laborianalüüside dünaamikast ja immuniseerimise andmetest ülevaate hinnanguliselt viis korda kiiremini võrreldes senise olukorraga.

Ajaraam

Andmevaaturi I-etapp on valmis tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemides juurutamiseks hiljemalt augustis 2021.

Partnerid

Tervishoiuteenuse osutajad

Rahastus

327 587,64 €

EL-logo