Skip to main content

Teenused:

  • Digisaatekiri
  • Teenus puude ja töövõime määramiseks Sotsiaalkindlustusametie
  • E- konsultatsioon
  • Statistikamoodul
  • Tervisetõend
  • Elektrooniline hambaravikaart ja hambastaatuse kaart
  • e-kiirabi
  • Vähi sõeluuringute registri teenus
  • terviseandmete võimaldamine Kaitseväe arstlikele komisjonidele

Käimasolevad projektid:

Rahvusvahelised koostöö projektid