Skip to main content

 lühinumber 1220

 välismaalt +372 634 6630

Perearsti nõuandetelefon on üleriigiline telefon, kust saad meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. Nõuandeliinile helistades saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

 lühinumber 16662

 välismaalt +372 626 9390

 veebileht www.16662.ee

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. Infoliinilt saab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:

 • kodukeemia;
 • taimekaitsevahendid ja väetised;
 • näriliste ja putukatõrjevahendid;
 • kosmeetika ja loodustooted;
 • ravimid, narkootilised ained;
 • seened, taimed;
 • mürgiste loomade hammustused;
 • mürkgaasid;

Ravijuhendite keskkonnast www.ravijuhend.ee leiate ravi-, patsiendi-, käsitlus- ja tegevusjuhendeid.

Haigekassa maksab kindlustatud isikutele mitmeid rahalisi hüvitisi nagu töövõimetushüvitised, täiendav ravimihüvitis ning hambaraviteenuste ja kunstliku viljastamise hüvitised.

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid:

 • Haigushüvitis on hüvitis, mida makstakse töövõimetuslehe alusel ravikindlustatule, kellel on töölt ajutine töövabastus. Haigushüvitist saab taotleda näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral. Täpsem info erinevate haigushüvitiste kohta asub haigushüvitiste alamlehel.
 • Hooldushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikutele, kes põetavad haiget last või perekonnaliiget. Täpsem info hüvitise kohta on hooldushüvitiste alamlehel.
 • Sünnitushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud naisele rasedus- ja sünnituspuhkuse korral. Täpsem info hüvitise kohtaon sünnitushüvitiste alamlehel.
 • Lapsendamishüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikule alla 10 aastase lapse lapsendamisel. Täpsem info hüvitise kohta on lapsendamishüvitiste lehel.
 • Hambaravihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse pensionäridele, üle 63-aastastele ravikindlustatud isikutele, rasedatele, alla 1-aastase lapse emadele ja isikutele, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust. Täpsem info hambaraviteenuse hüvitamise ja tingimuste kohta.
 • Hambaproteeside hüvitist makstakse üle 63-aastastele kindlustatutele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele. Täpsem info hüvitamise tingimuste kohta.
 • Täiendav ravimihüvitis on hüvitis, mida makstakse lisaks apteegis saadud ravimisoodustusele.Täiendavat ravimihüvitist makstakse juhul, kui on täidetud hüvitise maksmise tingimused.
 • Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitist makstakse kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuride ja ravimite kulude hüvitamiseks. Täpsem info.

Emakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringud

Eesti naisi kutsutakse nii rinnavähi kui emakakaelavähi sõeluuringule. Täpsem info Eesti Haigekassa kodulehel

Emakakaelavähi infoleht (pdf)

Venekeelne: шейка матки 2015 (pdf)

Rinnavähi infoleht (pdf)

Venekeelne: Рак груди 2015 (pdf)

Jämesoolevähi sõeluuring

Jämesoolevähi sõeluuring on efektiivne, võimaldades avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis, kui inimesel on väikese või suure riskiga polüübid. Jämesoolevähi sõeluuringus osalevad 60–69 aastased ravikindlustustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant. Sõeluuringus osalejatele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse.

Infomaterjalid:

Jämesoolevähi sõeluuringu infomaterjal (lae alla printversioon siit)

Mis on kolposkoopia? (lae alla printversioon siit)