Skip to main content

TIS andmeedastusstandardite loomise keskkond

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Projekti ülesanne on muuta jätkusuutlikuks TEHIKus läbi viidav Tervise Infosüsteemi meditsiinidokumentide struktuurikirjelduste („andmevahetusvormingute“) loomise, haldamise ja avalikustamise protsess. Selleks tuleb tõsta kirjelduste kvaliteeti, muuta loomeprotsess efektiivsemaks ning oluliselt parandada avaldatud materjalide loetavust.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on välja töötada kaasaegne tervise infosüsteemi andmevahetusvormingute loomise ja avaldamise tarkvaraline keskkond.

Ajaraam

Arendustööde tähtajaks on jaanuar 2021.

Eraldatud toetuse summa on: 230 000 eurot.

Tulemus (veebirakenduse puhul rakenduse aadress)

  • Terve vormingu loomise tööprotsess hakkab toimuma loodavas lahenduses
  • Tekib võimalus standardeid koostada HL7 FHIR kohaselt
  • Andmevahetusvorminguid saab hakata seostama mallide, klassifikaatorite ja OID-idega ning vastupidi
  • Kõik kasulikud andmed tänasest Publitseerimiskeskusest kopeeritakse uue süsteemi andmebaasi, kus neid saab presenteerida lõppkasutajale paremini mõistetaval kujul
  • Luuakse hästi toimiv otsingumootor vormingute leidmiseks rakendusest
  • Kasutajal tekib võimalus vaadata standardite terviklikke versioone ja nendevahelisi muudatusi