Skip to main content

Tervise infosüsteemi andmevaatur

Andmevaatur on tervise infosüsteemi juurde planeeritav veebiportaal, mis võimaldab tervise infosüsteemis olevaid patsiendi andmeid kuvada ülevaatlikumalt (terviseseisundi kokkuvõte ja analüüsivastused aegridadena).

  • Käimas ettevalmistusetapp (analüüs) - tähtaeg oktoober 2018
  • Skoobi kokkuleppimisel on kaasatud Eesti Haiglate Liit ja perearstid
  • Arendustele rahastuse taotlemine , RIAle rahastustaotlus (detsember 2018)
  • Hangete läbiviimine ning sellele järgnev arenduspartnerite kinnitatamine (aprill 2019)
  • Andmevaaturi arendustööde hinnanguline lõpptähtaeg on aprill 2020

Tervishoiuteenuste osutajate arenduste alguse planeeritav aeg on hetkel lahtine. TTO-de poolelt tuleb teha minimaalse mahuga arendustöid (sessiooni ja patsiendi ID üle andmine)