Skip to main content

MEDRE arendustööd

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Terviseameti infosüsteemi TAM (Tervishoiutöötajate riiklik register, Tervishoiuteenuste osutamise tegevuslubade riiklik register, Proviisorite ja farmatseutide riiklik register) kaasaegse versiooni (MEDRE) arendustööd.

Eesmärk

Arendustööde tulemusena kujundatakse avalikud teenused tervikuks, luuakse vajalikud menetlusseosed, automatiseeritakse protsessid ja arendatakse välja iseteeninduskeskkond. Luuakse üks infosüsteem, kus menetlused toimuvad paberivabalt ja sündmuspõhiselt, tagatud on vajalik otsustustugi, sh statistika.

Ajaraam

Arendustööde eesmärk on, et 2021. aasta lõpuks on Terviseameti (TA) ja tervishoiuteenuste valdkonna tööandjate ning töötajate jaoks kasutusel uus infosüsteem. Arendustööde tähtajaks on märts 2021.

Eraldatud toetuse summa: 498 020 EUR.

Tulemus

Luuakse terviklik menetluskeskkond tervishoiuteenuste tegevuslubade väljaandmiseks ja tervishoiutöötajate registreerimiseks ning perearsti nimituste haldamiseks. Teenuse tarbijad ei pea teenuse saamiseks tulema koha peale vaid saavad kasutada iseteenindust.

Uue infosüsteemi loomisel kasutatakse avalike teenuste osutamiseks e-teenuseid, mille osutamise protsess on kas osaliselt või täielikult automatiseeritud. 98% registritega seotud asjaajamisest on paberivaba.